Home > Del 2: ”Ta hänsyn till manipulation vid riskhantering”

Del 2: ”Ta hänsyn till manipulation vid riskhantering”

Manipulation och riskhantering

”Turn stop loss into an art”

När man sätter ut sina stop losser gäller det att tänka på att kapitalstarka traders och market makers ofta försöker driva kursen i ett värdepapper förbi uppenbara stop loss nivåer. Då tvingar dom nämligen andra placera att stoppa ur sina positioner. Den penningsstarka placeraren kan då gå emot och få ett bättre entry på sin nya position än annars.

Jag har från en amerikanska expert på trading och riskhantering fått förklarat för mig att market makers på S&P 500 indexet inte bara gör detta regelmässigt, utan som han uttryckte det, ”They have turned it into an art”.

Falska köp- och säljsignaler

Kursen har då alltså gått förbi den uppenbara stop loss nivån via manipulation. Därför är denna nya kursnivå oftast inte heller hållbar någon längre tid. Kursen reverserar då,  många gånger också understött av de tidigare manipulatörerna, och då har vi istället fått en falsk köp- eller säljsignal. Dessa falska köp- eller säljsignaler blir då extra starka signaler åt det andra hållet i och med att så många aktörer ligger felplacerade.

Därför är det av största vikt att agera väldigt disciplinerat efter sitt eget system och att inte ta för stora positioner. Om de positioner man tar är ”lagom” stora blir de eventuella stop loss förlusterna man måste ta så små att man orkar fortsätta agera på sina signaler.

Hur ser riskhantering ut i praktiken?

Man har ofta också begränsade möjligheter att veta i förväg om en kursnivå är manipulerad eller inte, utan man måste följa sina ursprungliga tradingregler annars är man ute på ett sluttande plan.

Vad man kan göra är att om möjligt lägga sina stop losser på nivåer som det inte är uppenbart att många andra lägger på. Undvik därför gärna jämna tal fina tal som 50, 100 och så vidare.

Man kan också använda sig av tidsförskjutning i sin stop loss. Till exempel att vänta en viss bestämd tidsenhet innan man agerar på en stop loss. Risken är dock då uppenbar att ens slippage ibland blir stort, så då gäller det att hålla nere sina positionsstorlekar. Slippage är skillnaden mellan din stop loss kurs och den kurs du i själva verket kommer ur din position på.

Bara för att man har satt en stop loss på en viss nivå betyder tyvärr inte alltid att man kan gå ur positionen på den nivån. Ibland rusar kursen förbi ens stop loss nivå, man kan få så kallade ”gap”. Om till exempel stop lossen ligger på 103 kr så kanske det inte sker någon handel på den kursen utan först på 105 kr. Då får man ett slippage på (minst) 2 kr. Hos vissa aktörer kan man få en garanterad stop loss kurs vilket kan vara en bra tjänst i många fall.

Tänk bara på att den tjänsten kommer till en kostnad som måste tas med i kalkylen. Om man torrhandlar, handlar utan riktiga pengar, eller om man gjort en backtest på sin strategi via en datakörning så är en tumregel att dubbla slippagekostnaden från dessa test för att få fram en realistisk prognos över vilket slippage man kan förvänta sig vid handel med riktiga pengar. Det finns många olika typer av risker, och riskhantering handlar om att försöka förutspå vad som kommer härnäst.