Home > 2 köptips och 1 säljkandidat

2 köptips och 1 säljkandidat

Det skriver Veckans Affärer i torsdagens utgåva.

Visst är Haldex konjunkturkänsligt, men den pressade Europaekonomin behöver inte bromsa lastbilsunderleverantören. På längre sikt är nämligen utsikterna ljusa, värderingen rimlig och direktavkastningen hög, skriver tidningen.

En stabiliserande faktor är att Haldex har nästan hälften av sin omsättning i Nordamerika. Ett annat positivt inslag är att bolaget har en stor andel av omsättningen från den mindre konjunkturkänsliga marknaden för service och eftermarknad. Dessutom kommer nya utsläppsregler de kommande två åren att stabilisera efterfrågan i Europa.

Haldex har goda möjligheter att nå sitt mål om en justerad marginal på 7 procent redan nästa år, efter de senaste omstruktureringarna. Tillväxten bör bli 5 procent både i år och 2013 och oron för den nordamerikanska marknaden har pressat ner aktien för lågt. Det betyder köpläge, menar VA.

Att sälja nya kök i ett Europa till stor del på ruinens brant är tufft. Men den nya ledningens krafttag i krisande Nobia kommer att bära frukt när marknaden så småningom vänder, fortsätter Veckans Affärer.

Det stålbad som kökstillverkaren genomgår sedan några år bådar gott för den långsiktiga intjäningspotentialen, vilket bekräftades tydligt i den senaste kvartalsrapporten.

Trots en organisk nedgång i omsättningen på 5 procent i det andra kvartalet lyckades bolaget ändå leverera en rörelsemarginal strax under 6 procent, vilket bara var en nedgång med knappt 1 procentenhet jämfört med i fjol.

Tidningen räknar med att försäljningstappet planar ut nästa år och att ett lyft i lönsamheten och aktien därmed är inom räckhåll på 6-12 månaders sikt.

”Sammantaget räknar vi med en oförändrad försäljningsvolym för nästa år. De omfattande förbättringsåtgärderna bör ge drygt 1,5 procentenhet på ebit-marginalen till 6 procent, rensat för engångsposter. Därmed kan vinsten per aktie före strukturposter landa på ungefär 2:85 kronor, vilket ger ett p/e-tal kring 9”, skriver VA och menar att det är attraktivt med tanke på att bolaget har goda chanser att lyfta resultatet ytterligare 20-30 procent 2014 även vid oförändrade försäljningsvolymer genom att effektiviseringsåtgärderna som initierats får full effekt.

”En eventuell marknadsförbättring på längre sikt kommer som grädde på moset”,
skriver tidningen.

Efterfrågan på ABB:s produkter har förvisso stöd av långsiktiga trender som tilltagande urbanisering, förbättrad resursanvändning och pålitligare kraftförsörjning. En betydande del av ABB:s verksamhet är dessutom exponerad mot den lönsamma olje- och gasindustrin. Dock är konkurrenshotet från kinesiska lågprisaktörer betydande för det svensk-schweiziska kraftbolaget och det finns många skäl att ta den kinesiska konkurrensen på allvar, menar tidningen som drar paralleller till Ericsson och kinesiska Huawei.

ABB arbetar dock aktivt med att mötande fallande priser med kostnadsbesparingar.

Veckans Affärer är inte nöjd med sin köprekommendation från förra året då kraftaktien inte alls nådde upp till en genomsnittlig marknadsavkastning. Tidningen tror inte att det kommande året blir så mycket bättre och rekommendera därför sälj.

NOBIA
NOBIA: GPRV Analysis for Nobia vs International Peers
Haldex
Haldex: GPRV Analysis for Haldex vs International Peers
ABB
ABB: GPRV Analysis for ABB vs International Peers

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.