Home > 2016 det mest händelserika året i Nordeas historia.

2016 det mest händelserika året i Nordeas historia.

År 2016 blev troligen det mest händelserika året i Nordeas historia, skriver vd Casper von Koskull i bokslutsrapporten.

”Fortsatt negativa räntor, osäkerhet kring regelverken och den digitala omställningen låg i fokus för sektorn. Det oväntade resultatet av både folkomröstningen i Storbritannien och presidentvalet i USA orsakade kortvarig turbulens på finansmarknaden, även om investerarna verkar ha vant sig vid geopolitisk osäkerhet”, uppger Nordea-chefen.

Sedan 2010 har man fått vänja sig vid allmänt låg tillväxt och exceptionellt låga räntor, vilket har medfört press på intäkterna och tvingat banken att arbeta ännu hårdare med effektivisering, enligt Casper von Koskull.

Bland bankens nordiska hemmamarknader fortsätter Sverige att utvecklas starkast BNP-tillväxtmässigt.

”Vi räknar dock med att tillväxten avtar i Sverige, samtidigt som den väntas vända svagt uppåt på de övriga nordiska marknaderna”, skriver han.

Nordea har enligt Casper von Koskull sjösatt en betydande förändringsagenda, inklusive investeringar i en ny kärnbankplattform, en ny legal struktur, investeringar i regelefterlevnadsfunktioner och införandet av en ny affärskultur.

”Vi räknar med att även 2017 blir händelserikt, och är redo att möta utmaningarna. Vår strategiska inriktning är tydlig. Vår starka balansräkning och robusta affärsmodell gör att vi kan fortsätta investera i vår plattform och därigenom förändra banken i grunden.

Vi fortsätter att fokusera på att skapa en fullt ut digital plattform, förbättra kundnöjdheten och förändra organisationen”, heter det.

2016 det mest händelserika året i Nordeas historia.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto