Home > 3 anledningar att köpa AUD/USD i april

3 anledningar att köpa AUD/USD i april

AUD/USD ser hausse ut inför Reserve Bank of Australias beslut denna vecka. Den tekniska bilden tyder på att mer uppåt är troligt.

En ny handelsmånad startade och handlare förbereder sig för det månatliga räntebeslutet från Australien. I morgon fastställer Reserve Bank of Australia (RBA) penningpolitiken för nästa månad, och den australiensiska dollarn ser hausseartad ut, särskilt mot den amerikanska dollarn.

Innan vi tittar på den tekniska installationen är det värt att nämna att RBA träffas varje månad. Det är en av de stora centralbankerna som håller fast vid de månatliga mötena efter att de flesta centralbanker gått över till sex veckor mellan två möten.

Marknadsaktörerna förväntar sig att RBA kommer att hålla räntorna oförändrade på 0,1%. Men AUD/USD ser hausseartad ut i början av handelsmånaden, även om ränteskillnaden gynnar den amerikanska dollarn.

Dubbelbotten pekar på ett steg över 0,76

I slutet av 2021 och början av 2022 nådde AUD/USD-växelkursen botten. Det bildade en dubbelbotten, ett vändningsmönster och den uppmätta rörelsen pekar på 0,76 och längre.

En möjlig vimpel antyder mer uppsida

Ett annat mönster som tyder på mer uppsida är i butiken är en vimpel. Den triangulära formationen är ett fortsättningsmönster, men denna gång pekar den uppmätta rörelsen på 0,79 och längre.

AUD/USD konsolideras under stort motstånd

Slutligen bildar vimpeln under stort motstånd. Området 0,75-0,76 bjöd på starkt motstånd tidigare, och marknaden bygger energi för att bryta högre.

En stängning ovanför motståndsområdet är hausse också eftersom det signalerar att serien av lägre toppar tog slut. Som sådan är det troligt att fler stopp kommer att triggas, och marknaden bör röra sig snabbt från 0,76 till 0,77.

Alla dessa hausseartade tekniska skäl verkar konstiga med tanke på att RBA:s ränta är 0,1% och att Fed redan höjt en gång. Dessutom signalerar Fed en räntehöjning på 50 punkter i maj, vilket skulle göra räntegapet ännu större.

Kan RBA överraska marknaderna den här veckan och leverera en räntehöjning? Osannolik.

Men språket som används kan tyda på att RBA planerar att normalisera policyn. Med tanke på att inflationen är mycket lägre i Australien än i USA, skulle handlare sannolikt fortsätta att gynna den australiensiska dollarn mot den amerikanska.