Home > 3 anledningar till varför guld snart kan nå en ny all-time high

3 anledningar till varför guld snart kan nå en ny all-time high

Guldpriset stiger på grund av stigande inflation. Den tekniska bilden visar ett hausseartat utbrott med ett nytt försök till all-time highs i korten.

Guldpriset har förbryllat investerare under covid-19-pandemin. Medan inflationen steg till nivåer som inte setts på decennier, lyckades inte guld, en traditionell säkring mot inflation, skydda portföljer från stigande priser på varor och tjänster.

Dessutom levererade den negativ avkastning 2021. Nedgången visade sig dock bara vara en kontrakterande triangel som nyligen bröt högre. Dess uppmätta rörelse pekar på en ny all-time high, och inflationen fortsätter att stiga.

Inflationen fortsätter att skjuta i höjden

I januari steg inflationen till 7,5% i USA – en högsta nivå på fyra decennier. Men USA är inte det enda landet i den utvecklade världen där inflationen ökade.

Till exempel släpptes producentprisindex eller PPI-data idag i Tyskland. Som det visade sig accelererade inflationstrycket även i Tyskland, då PP hoppade med mer än 25% på årsbasis. Största delen av uppgången beror på energipriserna, men utöver det är inflationen fortfarande uppe med 12% på årsbasis.

Eftersom inflationen på producentsidan överförs till konsumenterna förväntas högre KPI under de kommande månaderna.

Sammandragande triangel bröt högre

Stigande inflation kan ge ett starkt incitament att köpa guld, men det gör även den tekniska bilden. Som tidigare nämnts, efter att ha nått en ny all-time high under pandemin, konsoliderade guldpriset sig i vad som verkar vara en hausseartad sammandragningstriangel.

Senast bröt priset över bd-trendlinjen. Dessutom testade den om den, vilket gav ett bra tillfälle att köpa den gula metallen på dynamiskt stöd.

När priset bryter bd-trendlinjen, slutar triangeln, och priset bör inte återgå över e-vågens nivå. Därför har tjurar ett argument för en ny all-time high medan priset förblir över $1 800.

Uppmätta rörelser pekar mot en ny all-time high

En sammandragande triangels uppmätta rörelse motsvarar 75% av dess längsta segment, projicerat från slutet av den triangulära konsolideringen. Det representerar det lägsta avståndet som priset bör resa, och det pekar på ett nytt försök till all-time high som gjordes sommaren 2020.