Home > 3 köprekommendationer från VA, Ericsson, Net Entertainment och Cellavision

3 köprekommendationer från VA, Ericsson, Net Entertainment och Cellavision

Aktietips

Veckans Affärer (VA) ger tre rekommendationer i sitt senaste nummer, varav alla är köptips.

För Ericsson noterar VA att aktien backat under det senaste året på grund av fallande bruttomarginal, en svag produktmix samt svag tillväxt. Framöver ser man positivt på situationen i USA där operatörerna väntas öka sina nätinvesteringar med upp till 40 procent, jämfört med det ”svaga fjolåret”.

En av de huvudsakliga riskerna väntas dock vara potentiella förseningar av dessa investeringar på grund av det svaga ekonomiska läget. Konkurrenssituationen uppges ha stabiliserats, där Huawei utkristalliserat sig som kostnadsutmanare, medan andra spelare försatts i trängda positioner. Risken för ökat konkurrenstryck på lönsamheten uppges följaktligen vara begränsad. Rekommendationen bli köp.

Efter Net Entertainments vinstvarning för två veckor sedan ser VA ett köpläge, vilket understryks av det faktum att en styrelseledamot redan köpt aktier efter vinstvarningen.

Omregleringen på många spelmarknader i Europa uppges av VA kunna gynna Net Entertainment, bland annat genom tillåtandet av spelautomater på internet i Italien från december i år, där bolaget har tillväxtmöjligheter. Tidningen ser också positivt på utvecklingen på internetspelsmarknaden som helhet, där Net Entertainment verkar, och rekommenderar köp.

Den första order som Cellavision fick på den nordamerikanska veterinärmarknaden för en dryg månad sedan, uppges av VA ha varit viktig för bolaget. Trots att bolagets omsättningstillväxt saktat in en aning jämfört med tidigare år imponeras tidningen av att bolaget växer som mest i det skuldtyngda Europa, vilket uppges tyda på stabilitet. VA ser också positivt på att rörelsemarginalen förbättrats under årets första sex månader. Rekommendationen blir köp.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto