Home > 3 saker att titta på vid det kommande ECB-mötet: en förhandstitt

3 saker att titta på vid det kommande ECB-mötet: en förhandstitt

Europeiska centralbankens (ECB) möte i mars var tänkt att ta det första steget i normaliseringsprocessen. Hur förändrade kriget i Ukraina ECB:s planer?

Handelsveckans viktigaste händelse är ECB-mötet som är planerat till imorgon. För sex veckor sedan, vid föregående möte, antydde centralbanken en normalisering av politiken, vilket överraskade finansmarknadsaktörerna.

Euron växte över hela linjen och gick upp mot sina jämlikar. Till exempel handlades växelkursen EUR/USD så högt som 1,14.

Och sedan invaderade Ryssland Ukraina, och allt förändrades. Först föll euron över hela linjen och handlades till 1,08 vid ett tillfälle. För det andra sätter konflikten ECB i en tuff position eftersom de högre energipriserna kommer att pressa inflationen långt över ECB:s mål. Samtidigt har centralbankens planer på att strama åt politiken sannolikt förändrats.

Några goda nyheter på den ekonomiska fronten finns. Arbetslösheten sjönk ytterligare, särskilt ungdomssysselsättningen. Men kommer det att räcka för att hålla ECB:s retorik hökisk?

ECB:s inflationsprognoser

Konflikten i Ukraina utlöste en våg av sanktioner från västerländska nationer mot Ryssland. Energisanktioner undveks, men ändå har priserna på naturgas, olja och andra råvaror stigit.

Som sådan förändrades sannolikt inflationsförväntningarna – och det gjorde även ECB:s förväntningar.

Vid morgondagens möte är en av de viktigaste sakerna att titta på hur kriget i Ukraina förändrade ECB:s syn på inflation. Prisstabilitet är centralbankens mandat och högre inflation var en av anledningarna till att ECB svängde mot en hökisk vägledning vid dess tidigare möte.

Ryssland-Ukraina-konfliktens inverkan på euroområdets ekonomier

En annan viktig aspekt vid morgondagens möte är ECB:s syn på krigets inverkan på euroområdets ekonomier. Covid-19-pandemin lämnade spår på den ekonomiska tillväxten och återhämtningen började knappt. Nu när kriget utkämpas i Europas utkanter, vilken inverkan skulle det bli på den ekonomiska tillväxten?

Antydan över vad som kan komma härnäst

Vägledning framåt är avgörande vid morgondagens möte. Uppenbarligen vet ingen hur länge konflikten kommer att pågå och när inflationen når sin topp, och av denna anledning är några uppskattningar svåra att göra. ECB kan dock försöka ge någon form av framåtriktad vägledning till marknaderna.

Allt som allt, förvänta dig några vilda drag på europaren, eftersom marknadsaktörerna snabbt kommer att försöka anpassa sig till centralbankens budskap.