Home > 3 skäl att förvänta sig en överraskning från Bank of Canada imorgon

3 skäl att förvänta sig en överraskning från Bank of Canada imorgon

Bank of Canadas beslut i morgon kan överraska finansmarknadsaktörerna. Medan konsensus är att centralbanken kommer att lämna räntorna oförändrade, finns det en växande möjlighet att en räntehöjning kan vara möjlig.

Imorgon är det en handelsdag i veckan som alla finansmarknadsaktörer väntar på, eftersom två centralbanker ska släppa sina penningpolitiska beslut. Detta gäller särskilt för valutahandlare, eftersom valutamarknaden är den som bäst återspeglar förändringar i räntebeslut.

Bank of Canada och Federal Reserve i USA kommer att släppa sina uttalanden i morgon, med några timmars mellanrum. Medan Federal Reserve sannolikt inte kommer att höja federal funds-räntan på grund av den pågående nedtrappningen, är saker annorlunda i Bank of Canadas fall.

För närvarande är konsensus att Bank of Canada kommer att lämna sin penningpolitik oförändrad. Det vill säga att de kommer att lämna sin styrränta på 0,25%.

Men enligt en Reuters-undersökning finns det en 23-procentig chans att centralbanken kommer att överraska marknaderna med en räntehöjning. Finns det några skäl som kan stödja en räntehöjning? Här är tre:

  • Sysselsättningen är på rekordnivåer
  • Inflationen är på tre decenniers högsta nivå
  • Covid-19-restriktioner kommer att lättas i slutet av månaden

Rekordhöga sysselsättningsnivåer

Bank of Canada var en av de första centralbankerna i den utvecklade världen som avslutade den monetära stimulansen som behövdes under covid-19-pandemin. Efter att kvantitativa lättnader fick ett abrupt slut i slutet av 2021 fortsatte ekonomin att skapa nya jobb.

För närvarande är rekordantal på 19,4 miljoner anställda i Kanada – ett faktum som stöder argumentet för en räntehöjning vid morgondagens möte.

Inflationen ligger på 30 års högsta

Precis som i andra utvecklade ekonomier stiger inflationen i Kanada snabbt. Den har nyligen nått en topp på tre decennier – ytterligare ett incitament för Bank of Canada att höja räntorna förr snarare än senare.

Covid-19-restriktioner ska lättas

Slutligen kommer COVID-19-restriktioner att lätta i Kanada i slutet av månaden. Det finns en plan i tre steg för en gradvis återöppning med början den 31 januari, och en fullständig återöppning av den ekonomiska aktiviteten bör motivera starten på en åtstramningscykel.