Home > 3 skäl att köpa den amerikanska dollarn inför dagens FOMC-protokoll

3 skäl att köpa den amerikanska dollarn inför dagens FOMC-protokoll

Senare idag kommer FOMC-protokollet att avslöja Feds avsikter angående framtida räntehöjningar. Den amerikanska dollarn bör dra nytta av en mer hökaktig Fed, även om den handlas med en erbjuden ton före releasen.

Handelsveckan dominerades av rubriker angående spänningarna mellan Ukraina och Ryssland. Som sådan gick den amerikanska aktiemarknaden in i en risk-off/risk-on-cykel och drog med sig resten av de finansiella tillgångarna.

Men handlare bör vara medvetna om FOMC-protokollet som är planerat att släppas senare idag. Det här är protokollet som avslöjar vad FOMC-medlemmarna diskuterade för tre veckor sedan, och ofta överraskar de marknadsaktörerna.

Att döma av Fed-medlemmarnas tal under de tre veckorna som gick från det senaste FOMC-mötet, är partiskheten mot ett hökaktigt uttalande idag. Men nyligen handlas den amerikanska dollarn med en baisseartad ton, vilket återspeglas av EUR/USD-växelkursen som fortsätter att hitta köpare varje gång den kommer nära 1,13-området.

Ändå, åtminstone ur ett grundläggande perspektiv, bör protokollet vara hausse för den amerikanska dollarn av åtminstone följande tre skäl:

  • Inflationen i USA är på fyra decenniers högsta nivå
  • Arbetsmarknaden är nära full sysselsättning
  • Fed-medlemmar gav en hökaktig vägledning framåt

Högsta inflationen på fyra decennier

I januari nådde inflationen i USA nivåer som inte setts på 40 år. Med 7,5% är inflationen långt ifrån Feds mål, även om Fed nu använder en genomsnittlig ränta för att definiera prisstabilitet.

Till och med Fed erkände att inflationen är alldeles för hög och att de inte kommer att tolerera det. Som sådan är räntehöjningar säkra, men frågan är, hur snabbt kommer Fed att dra åt?

Stark arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är mycket stark. Eftersom Fed har ett dubbelt mandat som består av jobbskapande och prisstabilitet, ger styrkan på arbetsmarknaden ytterligare incitament att strama åt penningpolitiken.

Hökaktig framåtriktad guidning

Slutligen har Fed-medlemmarna levererat hökaktig vägledning framåt sedan förra mötet. Senast uttryckte Feds Bullard sin vilja att höja räntorna med en halv procentenhet vid marsmötet och att fortsätta med höjningarna tills federal funds-räntan når en procent i juni.

Allt detta är haussefaktorer för den amerikanska dollarn. Emellertid erbjuds dollarn eftersom den tappar mark mot sina kamrater. Kan det vara så att Fed:s avsikter redan är prissatta?