Home > 3 skäl att köpa den amerikanska dollarn när krigskrisen fördjupas

3 skäl att köpa den amerikanska dollarn när krigskrisen fördjupas

Finansmarknaderna är i oordning när krisen mellan Ryssland och Ukraina fördjupas. Vad gör den amerikanska dollarn till en attraktiv valuta under en kris?

Förra veckan invaderade Ryssland Ukraina – ett självständigt land. Flytten utlöste otroliga reaktioner över hela världen, eftersom den fria världen skyndade sig och utfärdade flera drag för att hämnas mot Rysslands aggression.

Finansmarknaderna blev skrämda över att upptäcka att ett fullständigt krig hade startat i Östeuropa. Plötsligt fanns krigsbilder överallt, och volatiliteten ökade.

I kristider letar investerare efter en säker tillflyktsort. Som ett resultat lämnar de riskabla positioner (t.ex. att sälja aktier) och finner en tillflykt i säkra tillflyktsortstillgångar, såsom den amerikanska dollarn och andra säkra tillflyktsortsvalutor.

Som världens reservvaluta tenderar den amerikanska dollarn att överträffa sina jämlikar i kristider. Så bör du köpa den amerikanska dollarn när krisen mellan Ryssland och Ukraina fördjupas?

Fed förbereder sig på att dra åt

Det första som är positivt för dollarn är Feds penningpolitik. Som svar på högre inflation förbereder centralbanken sig på att höja federal funds-räntan vid sitt möte i mars.

Ett inflationsgap förskjuter det kortsiktiga aggregerade utbudet, och centralbankens reaktion hjälper till att flytta tillbaka det så att ekonomin når sin fulla potential. Med det sagt kommer räntehöjningen att markera början på en ny åtstramningscykel, eftersom Fed ligger långt efter kurvan.

Inget alternativ till världens reservvaluta

Liksom tidigare har denna kris visat världen att det inte finns något alternativ till USA som världens reservvaluta. Den amerikanska dollarn är den dominerande valutan i det internationella finansiella systemet, och det finns ingen rival för den.

Många har pratat om digitala valutor, som Bitcoin och Ethereum, för att ersätta fiat. Men gång på gång bjuds dollarn i tider av kris och stärks mot både sina fiat-kamrater och digitala valutor.

Konflikten är långt borta från Amerika

Slutligen är konflikten långt borta från Amerika. Som ett resultat av detta skulle investerare som vill minska exponeringen mot konfliktområdet sannolikt gynna valutor långt därifrån, såsom den amerikanska dollarn eller den japanska yenen.

Sammanfattningsvis finns det inget alternativ till den amerikanska dollarn, och inför Feds beslut kommer dollarn sannolikt att förbli bud.