Home > 3 takeaways efter att Bank of Canada höll policyn oförändrad

3 takeaways efter att Bank of Canada höll policyn oförändrad

Bank of Canada höll räntorna oförändrade idag, trots att många investerare letade efter en räntehöjning. Centralbanken förblir duvaktig även om inflationen är som högst i tre decennier och ekonomin lägger till rekordstora jobb.

Den här veckan var en av de mest efterlängtade händelserna Bank of Canadas räntebeslut. Medan prognosen var att centralbanken inte skulle höja styrräntan idag, förväntade sig många handlare att de skulle göra det av minst tre anledningar.

För det första är inflationen i Kanada på nivåer som inte setts på tre decennier. Med oljepriset som knackar på dörren till 100 dollar/fat (idag handlades Brentolja till 90 dollar/fat) kommer pressen på priserna på varor och tjänster sannolikt att öka i framtiden.

För det andra återhämtade den kanadensiska ekonomin de förlorade jobben under covid-19-pandemin och några till. Arbetsmarknaden är het och sysselsättningen går på rekordnivåer, vilket ytterligare pressar priserna på varor och tjänster via löneökningar.

För det tredje är covid-19-restriktionerna på väg att lätta, med början i februari. Så vad hindrade Bank of Canada från att höja räntorna? Här är tre tips från dagens beslut:

  • De ekonomiska förhållandena förblir i stort sett ackommoderande
  • Geopolitiska risker ökar
  • Hökaktig hållning

De ekonomiska förhållandena förblir i stort sett ackommoderande

Bank of Canada erkände att de finansiella förhållandena i stort sett förblir ackommoderande. Den förväntar sig dock en åtstramning på kort sikt och den förväntar sig att de monetära förhållandena kommer att normaliseras förr snarare än senare.

Geopolitiska risker ökar

En intressant aspekt av dagens beslut kom från den geopolitiska sidan. Bank of Canada ser geopolitiska risker som en oro för framtiden och beslutade därför att behålla sin policy oförändrad tills vidare.

Ingen ökning men en hökaktig hållning

Trots att den inte höjdes, levererade Bank of Canada ett hökaktigt grepp av flera skäl. Till exempel ändrade de sin formulering om inflation – före dagens möte såg de inflationen som "förhöjd", men nu ser den den som "väl över målet".

Eller, i dess framåtriktade vägledning idag, nämns det inget om ekonomiskt "stöd" längre. Dessa är hökaktiga vändningar som nästan motiverar en räntehöjning vid nästa möte. Skulle inget väsentligt hända under tiden för att spåra ur dess planer, ser en räntehöjning i mars ut som en klar affär.