Home > 3 takeaways efter att Federal Reserve höjde räntan

3 takeaways efter att Federal Reserve höjde räntan

Federal Reserve höjde fondräntan med 25bp igår, och ändå sjönk den amerikanska dollarn. Så varför handlades inte dollarn högre efter en hökaktig Fed?

Federal Reserve i USA startade en åtstramningscykel igår. De levererade en räntehöjning på 25 bp, som förväntat av marknadsaktörerna.

Det främsta skälet som Fed nämnde för att höja den federala räntan var inflationen. Den går mycket högre än Fed:s mål, så en räntehöjning är bara normal.

Men Fed visade sig vara ännu mer hökaktig. Till exempel ses kriget mellan Ryssland och Ukraina som inflationärt, vilket pekar på mer uppåtinflation och därmed fler räntehöjningar från Fed.

Dessutom var Bullard, en av FOMC-medlemmarna, avvikande. Han ville ha en räntehöjning på 50 bp. Därför var Fed hökaktig, men ändå sjönk den amerikanska dollarn, vilket återspeglas av EUR/USD, AUD/USD och GBP/USD, och stängde dagen på sina högsta nivåer.

QE upphörde

En av de viktigaste sakerna från gårdagens uttalande och presskonferens är att den kvantitativa lättnaden (QE) upphörde. Fed köper inte längre obligationer för att tillgodose ekonomin. Istället höjde de kurserna i en U-sväng.

Dessutom är kvantitativa åtstramningen (QT) på väg att börja snart. Därför kommer de monetära förhållandena att stramas åt ytterligare.

Kriget mellan Ryssland och Ukraina är inflationsdrivande

Inflationen i USA nådde 7,9% i februari och Fed reagerade med 25bp. De kunde inte höja räntorna medan de körde QE, men nu när QE officiellt är över går de möte för möte i sitt beslut att höja räntorna.

En poäng som Jerome Powell klargjorde är att kriget mellan Ryssland och Ukraina ytterligare bidrar till störningar i de globala leveranskedjorna. Därför bör ännu högre inflation förväntas på kort till medellång sikt.

Bullard ville ha en räntehöjning på 50 bp

Bullard var en dissenter. Istället för en 25bp röstade han för en 50bp-höjning, vilket gav en hökisk twist till gårdagens räntehöjning.

Varför en twist?

Anledningen kommer från att Fed redan har förklarat sitt drag i god tid. Därför prissattes det. Men Bullards oliktänkande representerade en hökaktig utveckling.

Men efter att ha vunnit mark initialt föll den amerikanska dollarn över hela linjen. Ett sätt att förklara det är att räntehöjningen är obetydlig med tanke på den högre inflationen och förväntningarna på att den ska stiga mer.