Home > 3 takeaways från den senaste IMF World Economic Outlook-rapporten

3 takeaways från den senaste IMF World Economic Outlook-rapporten

IMF World Economic Outlook-rapporten, som släpptes i går, reviderade ned de globala tillväxtprognoserna för 2022. Vilka är de viktigaste aspekterna av denna rapport?

World Economic Outlook-rapporten är en av de viktigaste för finansvärlden. Internationella valutafonden släpper rapporten minst två gånger om året; den fungerar som ett riktmärke för global ekonomisk tillväxt och bedömer riskerna och utmaningarna för den kommande perioden.

Den globala tillväxten revideras ned för 2022

IMF sänkte de globala tillväxtprognoserna för 2022 med 0,5% till 4,4% 2022. Dessutom förväntas den globala ekonomin växa med 3,8% 2023. Sammantaget goda nyheter, eftersom den globala ekonomin återhämtar sig från covid-19 recessionen.

Enligt IMF är Omicron, den nya varianten av covid-19, och stigande energipriser två av faktorerna som påverkar den globala tillväxten.

Förhöjd inflation kommer bestå längre

En av följderna av covid-19-pandemin är högre inflation. Priserna på varor och tjänster steg över hela världen, vilket påverkade tillväxt-, utvecklings-, gräns- och utvecklade ekonomier.

För att exemplifiera, har inflationen i världens största ekonomi, USA, nått fyra decenniers högsta i december, med 7% på årsbasis. I Kanada är inflationen högst i tre decennier, medan inflationen i Australien nådde den högsta nivån sedan 2004.

Den stora utmaningen framåt, enligt IMF, är att förankra inflationsförväntningarna. Om det lyckas kan inflationen gradvis sjunka med tiden.

De monetära förhållandena har stramats åt globalt

En annan intressant poäng som World Outlook Report tar upp handlar om de monetära förhållandena – de har stramats åt globalt. Den citerar de två största centralbankerna, Federal Reserve och Europeiska centralbanken, eftersom de är på väg att avsluta de kvantitativa lättnader.

Fed:s tillgångsköp förväntas sluta i mars, och detsamma gäller ECB:s tillgångsköp under Pandemic Emergency Purchase Programme. Men de monetära förhållandena kommer att stramas åt ännu mer.

Senare idag tillkännager Fed sitt penningpolitiska beslut, och de kan överraska marknaderna med en hökaktig twist. Detsamma gäller för Bank of Canada, pressad att starta en åtstramningscykel, en som kan börja senast idag.

Sammantaget manar IMF:s rapport till försiktighet. Medan den globala ekonomiska återhämtningen fortsätter finns risker överallt.