Home > 3 tekniska skäl att köpa JPY i mars

3 tekniska skäl att köpa JPY i mars

Den japanska yenens nedgång kan vara över eftersom USD/JPY-diagrammet visar tre vändningsmönster: en baisseartad RSI-divergens, en triangel som ett vändningsmönster, och en stigande kil.

USD/JPY var ett valutapar som ökade under covid-19-pandemin. Den fortsatte framåt i mer än ett år tills den fann hårt motstånd vid 116-området.

En anledning att hålla ett öga på den japanska yenen är dess status som fristad. I tider av osäkerhet tenderar den att öka, eftersom japanska investerare repatrierar medel som hålls utomlands.

Som sådan ger kriget i Ukraina en grundläggande anledning att äga den japanska yenen i mars. Vad sägs om tekniska? Här är tre: en baisseartad RSI-divergens, en triangel som ett vändningsmönster och en stigande kil.

Baisseartad RSI-divergens

RSI eller Relative Strength Index är en av de mest populära oscillatorerna som används i tekniska analysstudier. När den når nivåer över 80 visar den på en överköpt marknad.

Dessutom, om den inte gör nya högre toppar, medan den faktiska marknaden gör det, visar RSI en baisseartad divergens. Med andra ord är det riskabelt att stanna länge eller investera.

Triangel som ett vändningsmönster

Som visas i blått på diagrammet ovan, bildas en triangel högst upp. Tillsammans med den baisseartade RSI-divergensen kommer triangeln sannolikt att vara en omvändning.

Enligt Elliott Waves Theory uppträder en triangel som ett vändningsmönster antingen i slutet av komplexa korrigeringar eller i slutet av en terminal impulsvåg. Båda är baisse i detta sammanhang.

Stigande kil

Slutligen, en stigande kil som visas i svart på diagrammet ovan, är ytterligare en anledning att oroa USD/JPY-tjurar. Stigande kilar är vändningsmönster som dyker upp på toppen av hausseartade trender.

Fokus flyttas nu till den nedre kanten av mönstret. En paus och hållning nedan kan signalera slutet på den hausseartade USD/JPY-trenden som varade i mer än ett år.

Sammanfattningsvis ger kriget i Östeuropa grundläggande argument för att köpa yenen. Tillsammans med de tekniska, har USD/JPY-björnar en övertygande handel i mars.