Home > 3D-printing Exone rusade brant efter positiv analys

3D-printing Exone rusade brant efter positiv analys

Amerikanska Exone, som sysslar med 3D-printing, steg med mer än 9 procent i amerikansk handel på måndagen. Förklaringen ligger sannolikt i en positivt hållen rapport från mäklarfirman FBR Securities.

Det skriver Barron’s.

Enligt FBR:s analytiker, som träffat bolaget, räknar Exone med att kunna växa organiskt med 40-50 procent årligen under kommande år. Under 2013 förefaller bolagets ledning vara säker på att nå den övre delen av sitt marginalmålsintervall.

Vidare tolkar FBR kommentarer från Exones ledning som att bolaget möter ett tydligt intresse från stora industriföretag för att bilda samriskbolag eller ingå partneravtal i syfte att utveckla nya användningsområden för 3D-printing.

Exone arbetar i dag med flera högprofilerade fordonstillverkare i Europa och USA, bland dem BMW och Tesla.

FBR upprepar sin rekommendation outperform med en riktkurs på 75 dollar. Aktien steg 9,4 procent på måndagen, till 48:32 dollar.

I Sverige är Arcam det mest kända bolaget inom 3D-printing, eller additiv tillverkning som bolaget föredrar att kalla tekniken. Exone och Arcam skiljer sig dock åt på flera sätt, bland annat genom att Exone använder laserteknik, medan Arcam fokuserar på elektronstråleteknik för att smälta den använda metallen.

De två bolagen också till stor del olika kundkretsar. Arcam anger i sin årsredovisning inte Exone som någon av de huvudsakliga konkurrenterna.

Exone
Exone

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto