Home > 3d-printning Exone rasade 13 procent

3d-printning Exone rasade 13 procent

Amerikanska Exone, som är verksamt inom så kallad additiv tillverkning eller 3d-printning, föll drygt 13 procent i tisdagens eftermarknadshandel, sedan bolaget rapporterat en nettoförlust och bekräftat helårsprognosen i den lägre delen av prognosintervallet.

Exone redovisade en förlust om 1,1 miljoner dollar (-3,6) på nedersta raden och en försäljning om 9,2 miljoner dollar (4,7) för kvartalet. Resultatet per aktie blev -0:08 dollar, mot enligt Bloomberg News väntade -0:06 dollar.

Bolaget räknar enligt kvartalsrapporten med att försäljningen för helåret 2013 kommer att hamna i den nedre delen av prognosintervallet 48-52 miljoner dollar. Den svagare japanska yenen anges som en förklaring till de svagare utsikterna.

Vidare anger Exone att rörelsekostnaderna för helåret bedöms landa i den övre delen av det tidigare angivna intervallet 18-21 miljoner dollar.

I Sverige är Arcam det mest kända bolaget inom additiv tillverkning. Exone och Arcam skiljer sig dock åt på flera sätt. Bland annat genom att Exone använder laserteknik, medan Arcam fokuserar på elektronstråleteknik för att smälta den använda metallen.

Vidare har de två bolagen till stor del olika kundkretsar. Exone vänder sig till stor del mot tung industri och fordonstillverkning, medan Arcam har viktig försäljning mot den ortopediska implantatindustrin. Båda bolagen riktar sig dock också mot flygindustrin.

Arcam anger i sin årsredovisning inte Exone som någon av de huvudsakliga konkurrenterna.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto