Home > 4 anledningar att köpa asiatiska aktier när du investerar för inkomst

4 anledningar att köpa asiatiska aktier när du investerar för inkomst

Asiatiska aktier erbjuder ett attraktivt alternativ för den utdelningssökande investeraren 2022. De ger bland annat diversifieringsfördelar och en attraktiv direktavkastning.

De globala aktiemarknaderna tog sig upp under covid-19-pandemin på grund av oöverträffat monetärt och finansiellt stöd. Regeringar och centralbanker gjorde allt som stod i deras makt och mer för att stödja ekonomier och hushåll under vår tids mest utmanande hälsokris.

Som ett resultat reagerade investerare på lågräntemiljön genom att köpa aktier. Därför studsade aktiemarknaderna från sina initiala låga nivåer vid pandemins början och gjorde ett rally.

Nu när centralbanker i den utvecklade världen förbereder sig för att strama åt penningpolitiken (dvs. USA:s centralbank förväntas höja federal funds-räntan nästa mars), vilka alternativ finns det för den globala investeraren på jakt efter utdelningsintäkter?

Asiatiska aktier erbjuder attraktiva direktavkastningar, diversifieringsfördelar och lägre utdelningskvoter. Dessutom spås den ekonomiska tillväxten i regionen överstiga tillväxttakten i resten av världen.

Attraktiv direktavkastning

Utdelningsavkastningen återspeglar hur mycket en investerare får tillbaka för varje dollar som investeras i ett företag. Den beräknas som den årliga direktavkastningen dividerat med priset per aktie, och ju högre direktavkastning desto bättre.

En för hög direktavkastning borde väcka vissa frågor. Genom att betala för mycket till aktieägarna avstår företaget från alternativkostnaden för att investera pengarna för att expandera verksamheten.

Men högre direktavkastning som erbjuds av asiatiska aktier avser hela regionen, inte ett särskilt företag. Som sådan, erbjuder företag i Stilla havet ex. Japan-regionen mycket högre avkastning jämfört med resten av världen.

Diversifieringsfördelar

Diversifiering är processen att investera i företag som inte är korrelerade med resten av portföljen. Eller, bättre sagt, ju lägre korrelationsgrad mellan investeringarna är, desto större diversifieringsfördelar.

Varför skulle någon diversifiera portföljen? Diversifierade portföljer faller mycket bättre, och asiatiska aktier är mindre korrelerade med dem i den utvecklade världen.

Lägre utdelningskvoter

En lägre utdelningskvot innebär att bolaget har en buffert att använda vid behov. Asiatiska aktier har lägre utdelningskvoter vilket ger dem flexibilitet i en ekonomisk nedgång.

Högre ekonomisk tillväxt i regionen

Slutligen prognostiseras regionens reala BNP-tillväxt till 4,5% årligen under de kommande fem åren. Detta är en mycket högre tillväxttakt jämfört med världens reala BNP under samma period, sett strax under 3%.