Home > 4 anledningar att köpa energiaktier 2022

4 anledningar att köpa energiaktier 2022

År 2020 var energisektorn den sämst presterande sektorn, med en totalavkastning på -34% på året. Men 2021 kom med en kraftig uppgång från de låga nivåerna, och energiaktier kommer sannolikt att överträffa 2022 också. De återför kassaflöden till aktieägarna, och efterfrågan på olja förväntas nå nya toppar.

Oljepriset som satte sig i negativt territorium 2020 var en av de mest spektakulära reaktionerna på covid-19-pandemin. När det blev uppenbart att det inte fanns någon efterfrågan på olja när ekonomierna gick in i fullt lockdown-läge, flydde köparna.

Som sådan sjönk oljepriset till -$37 2020 men studsade sedan från bottennivåerna. Ändå var uppvisningen inte tillräckligt för att radera alla förluster som energisektorn tog det året. Så småningom blev totalavkastningen för 2020 -34%.

Oljan gick dock upp 2021 och klättrade hela vägen tillbaka till $80. Flytten utlöste också ett kraftigt rally i energiaktier, som gav en solid avkastning på 55%, mycket högre än S&P 500.

Kommer rallyt att fortsätta 2022? Här är fyra skäl att köpa energiaktier:

  • Starkt resultat inom energisektorn
  • Energiaktier returnerar kontanter till aktieägarna
  • Efterfrågan på olja överstiger 2021 års nivåer
  • Attraktiva värderingar för energiaktier

Starkt resultat inom energisektorn

En av de mest intressanta aspekterna med energisektorn är att även om sektorns inkomster har återhämtat sig har inte priserna det. För att exemplifiera är det värt att nämna att resultatet har återhämtat sig till 2018 års nivåer, medan priserna ligger under sådana nivåer med cirka 20%.

Energiaktier ger tillbaka kassaflöden till aktieägarna

Energiaktier ger en rejäl utdelning. Deras disciplinerade tillvägagångssätt i förhållande till investeringar ledde till en stark finansiell ställning och nu ger de tillbaka pengar till aktieägarna.

Under hela 2021 ökade gapet mellan CAPEX och EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) konstant.

Efterfrågan på olja förväntas nå nya toppar 2022

När världsekonomin återhämtade sig från covid-19-pandemin, ökade efterfrågan på olja också. År 2022 förväntas oljeefterfrågan överstiga 2019 års pre-pandeminivåer, vilket är ytterligare ett incitament att äga energiaktier.

Värderingen är attraktiv

Slutligen ser värderingarna i sektorn attraktiva ut. För att exemplifiera, överväg pris-till-kassaflödesförhållandet – sektorn är prissatt under 5-årsgenomsnittet med cirka 25%.