Home > 4 anledningar att sälja guld 2022

4 anledningar att sälja guld 2022

Guld underpresterade under 2021 och kan göra likadant 2022. Så vad är de främsta motvindarna för guldpriset 2022?

Guldpriset har handlats med en baisseartad ton ända sedan det nådde en ny all-time high sommaren 2020. Trots att inflationen steg till decennierhöga nivåer 2021, lyckades guld inte fungera som ett skydd mot den, som det gjort så många gånger tidigare.

Av denna anledning förväntar sig många investerare att guldpriset kommer att återhämta sig och överträffa 2022, vilket minskar gapet med inflationen. Även om det kan visa sig vara korrekt, är här några motvindar för guldpriset under det kommande året: högre realräntor, starkare US-dollar, åtstramande cykler som historiskt tynger guld och investerarnas aptit på guld avtar.

Högre realräntor

En typisk ränta görs av realräntan plus fyra premier – inflation, fallissemangsrisk, likviditet och löptid. Men när vi pratar om det amerikanska finansdepartementet, känt som en riskfri tillgång, är alla premier noll, med ett undantag – inflationen.

Därför är realräntan den ränta som erhålls efter att ha tagit hänsyn till inflationen. Till exempel nådde inflationen i USA 7% på årsbasis i december 2020, och för att realräntan ska vara positiv måste den nominella räntan vara högre än 7%.

Det är den inte, men stiger. Högre eller stigande realräntor ökar möjligheten att hålla guld eftersom inget kassaflöde genereras och det finns en kostnad att lagra det.

Starkare US-dollar

Den amerikanska dollarns utveckling 2021 gentemot sina jämlikar var ansvarig för det mesta av guldprisets nedgång. När Fed förbereder sig för att starta en åtstramningscykel förblir den amerikanska dollarn attraktiv för investerare även 2022.

Åtdragningscykler är en motvind för guld

Ytterligare nedåtrisk för guld förväntas från Feds åtstramningscykel. För att exemplifiera ledde den tidigare nedtrappningen 2013 till att guldpriset sjönk med mer än 35% – varför skulle det vara annorlunda den här gången?

Investerarnas aptit på guld avtar

Slutligen, intresset för "pappers" guld eller guld ETF:er avtar. Förra året minskade innehaven av guld-ETF:er i investeringsportföljer med 9%, eller hälften av ackumuleringen 2020. Ytterligare nedgångar är troliga eftersom innehaven är fortsatt höga med historiska mått mätt.