Home > 4 anledningar till att Fed kan ligga bakom kurvan

4 anledningar till att Fed kan ligga bakom kurvan

Finansmarknadsaktörer har prissatt ett hökaktigt utfall med bara en dag kvar tills Federal Reserve of the United States (Fed) släpper sitt policybeslut i januari. Här är fyra anledningar till varför Fed kan ligga bakom kurvan som motiverar dess hökighet.

Volatiliteten ökade igår då den amerikanska aktiemarknaden föll abrupt i början av handelsveckan. Vid ett tillfälle sjönk Nasdaq 100 med mer än 4% och Dow Jones sjönk över 1 000 poäng.

Men i slutet av den amerikanska handelssessionen återhämtade huvudindexen alla förluster och några till, vilket avslutade dagen i positivt territorium. Detta är naturligtvis inte normalt marknadsbeteende, men det berättar för oss hur känsliga finansmarknaderna är för det kommande Fed-beslutet.

Federal Reserve är planerad att släppa sitt monetära beslut i morgon, och den övergripande konsensus är att de inte kommer att höja räntorna. När allt kommer omkring kan de inte, eftersom de många gånger signalerade att de inte skulle göra det så länge det kvantitativa lättnadsprogrammet fortsätter att köras.

Denna försening av Feds reaktion ledde till att många marknadsaktörer trodde att Fed ligger bakom kurvan. Hur ska man annars tolka det faktum att inflationen är fyra decenniers högsta och att Fed fortfarande lättar på penningpolitiken?

Här är fyra skäl att tro att Fed kan ligga bakom kurvan:

  • En massiv överskridning av prisinflationen
  • Kraftig ökning av löneinflationen
  • Stram arbetsmarknad
  • Ytterligare störningar i leveranskedjan orsakade av omicron

Starkt överskridande av prisinflationen

I december förra året nådde inflationen i USA 7% på årsbasis – nära fyra decenniers högsta. Det mesta av ökningen drevs av utbudsflaskhalsar som utlöstes av covid-19-pandemin, vilket fick Fed att tro att högre inflation är övergående.

Under det sista kvartalet 2021 släppte dock Fed ordet "övergående" när de hänvisade till inflation. Det är alltså bakom kurvan och åtdragning är motiverad.

Kraftig ökning av löneinflationen

Löneinflationen är också på väg uppåt, tack vare den höga andelen som slutar på arbetsmarknaden. Eftersom färre arbetare förblir aktiva höjde företagen lönerna för att locka till sig arbetskraften, vilket utlöste mer uppåt i inflationen.

Stram arbetsmarknad

På tal om arbetsmarknaden är den fortfarande väldigt snäv. I december sjönk arbetslösheten nära den nivå där Fed ser maximal sysselsättning uppfylld, vilket är ytterligare en anledning att tro att centralbanken ligger bakom kurvan.

Ytterligare störningar i leveranskedjan på grund av omicron-varianten

En annan anledning till oro är omicron-varianten, som kan utlösa ytterligare uppsida i inflationen. Ytterligare störningar i försörjningskedjan är möjliga, vilket tvingar Fed att flytta förr snarare än senare.