Home > 4 fossilbränsleföretag att köpa när kylan greppar det norra halvklotet

4 fossilbränsleföretag att köpa när kylan greppar det norra halvklotet

Förbrukningen av fossila bränslen ökar när kyla och vindstilla förhållanden dominerar på norra halvklotet. Här är fyra fossila bränsleaktier att köpa eftersom oljepriset är tillbaka på 2021 års toppar: Exxon, BP, Total och Chevron.

Det nya året började på samma sätt som 2021 gick – med stigande oljepriser. WTI-råoljepriset är tillbaka på sina senaste toppar efter paniken som utlösts av omicron.

Eftersom den nya COVID-19-varianten ses som mildare än man tidigare trott är marknaderna tillbaka i riskläge. Som sådan återhämtade sig oljepriset från sin korrigering och hotar att bryta över 2021 års toppnivåer.

Gör inga misstag, efterfrågan på olja är stark och stigande. Till exempel, den 15 januari, var kyla och vindstillhet orsaken till att länder förlitade sig på fossila bränslen för att generera el. Tyskland – 45% eller Nederländerna – 70%, är bara två exempel. Irland är ett annat – de använde 90% fossila bränslen för att generera el den dagen.

Här är fyra fossilbränsleföretag att köpa när oljepriset kryper högre: Exxon, BP, Total och Chevron.

Exxon

Exxon är en av de största olje- och naturgasproducenterna i världen. Som ett integrerat olje- och gasbolag driver det över 22 000 oljekällor och sysselsätter mer än 70 000 personer.

Aktiekursen är upp +17,45% YTD, och bolaget betalar utdelning. Terminsutdelningen är 4,9% och Exxon ökade den under 20 år i rad.

Övergången till grön energi i kombination med covid-10-pandemin ledde till att aktiekursen kollapsade från $100 till under $40. Men ökad efterfrågan på fossila bränslen är orsaken till beståndets comeback, och man ska inte utesluta nya toppar.

BP

BP är ett Londonbaserat energibolag med internationell verksamhet. Dess aktiekurs steg ännu mer i år, över 20%. Investerare lockas av den rejäla utdelningen och den stigande efterfrågan på olja.

Total

TotalEnergies är ett Europabaserat energibolag. Dess aktiekurs har stigit med över 15% bara i år, och intäktsökningen år för år är större än sektorns median med 49,10%.

Chevron

Chevron är ett av de äldsta oljebolagen i världen. Dess aktiekurs har stigit +9,89% YTD och över 30% under de senaste tolv månaderna då den globala ekonomiska återhämtningen från covid-19-pandemin fortsatte.

P/E-talet för 2022 ses till 12,12, och aktiekursen uppgraderades till köp på Wells Fargo i januari.