Home > 4 hökaktiga vändningar under gårdagens Fed-presskonferens

4 hökaktiga vändningar under gårdagens Fed-presskonferens

Federal Reserve höll federal funds-räntan oförändrad vid sitt januarimöte. Feds ordförande Jerome Powell höll dock en hökaktig presskonferens, vilket skickade den amerikanska dollarn högre över hela linjen.

Finansmarknaderna överraskades av gårdagens Fed-meddelande. Samtidigt som de lämnade räntorna oförändrade, levererade Fed ett hökaktigt uttalande genom rösten från dess ordförande Jerome Powell.

Den amerikanska dollarn föll högre och ökade över hela linjen, eftersom ju mer Powell talade, desto mer hökaktig var han. Här är fyra hökaktiga vändningar levererade av Powell under gårdagens presskonferens:

  • Tydlig pivot till åtstramning
  • Balansavrinningen börjar i maj eller juni
  • Utrymme att höja räntorna utan att oroa sig för arbetsmarknaden
  • Stark tilltro till ekonomin och arbetsmarknaden

Tydlig pivot till åtstramning

Fed höll ett av sina mest hökaktiga tal på ett tag. Inte bara att den kommer att börja höjas i mars, utan det kommer att börja en hel åtstramningscykel.

Med andra ord kommer Fed att göra följande tre saker, i denna ordning. För det första kommer de att avsluta de kvantitativa lättnaderna i början av mars. På så sätt kommer de att ha utrymme att höja priserna. För det andra kommer de att börja höjas under samma månad. För det tredje kommer de att initiera balansräkningsnormaliseringen. Därför en tydlig pivot till full åtstramning eftersom Fed ligger bakom kurvan.

Balansavrinningen startar i maj/juni

Direkt efter att ha levererat den första räntehöjningen i mars kommer Fed att påbörja förberedelserna för att normalisera balansräkningen. Effektivt kommer de att krympa den efter att ha utökat den genom att köpa tillgångar under pandemin.

Processen är motsatsen till lättnad och bidrar till åtstramningen av de finansiella villkoren utöver att höja räntorna.

Utrymme att höja räntorna utan att skada arbetsmarknaden

Powell lät övertygad om att en höjning av räntorna inte skulle skada arbetsmarknaden. Fed har ett dubbelt mandat – att upprätthålla prisstabilitet och att skapa jobb. Genom att höja räntorna tar man upp prisstabilitetsdelen av mandatet och man anser att arbetsmarknaden inte skulle skadas om man gör det.

Stark tilltro till ekonomi och arbetsmarknad

Enligt Fed är ekonomin vid en punkt då det är vettigt att börja höja räntorna. Dessutom är detta en annan cykel än den förra, eftersom federal funds-räntan ligger långt under inflationsförväntningarna.