Home > 4 penningpolitiska prognoser för 2022 enligt Deutsche Bank

4 penningpolitiska prognoser för 2022 enligt Deutsche Bank

Deutsche Bank förväntar sig att ECB:s och Feds penningpolitik kommer att skilja sig åt. Dessutom ses Bank of England höja räntorna två gånger, medan Bank of Japan håller dem på is.

Penningpolitiken är den främsta drivkraften för valutamarknadens volatilitet. Ofta är det den enda drivkraften, eftersom handlare endast tolkar ekonomiska data för att bilda sig en välgrundad gissning om vad centralbanken kommer att göra härnäst.

De stora centralbankerna (dvs Federal Reserve, Europeiska centralbanken, Bank of England, Bank of Japan) står inför ett tufft år framför sig. Å ena sidan har ekonomierna återhämtat sig från sina pandemier, och därför måste det mesta av stimulansen tas bort. Å andra sidan, att ta bort den ekonomiska anpassningen för tidigt eller för snabbt medför risken att återhämtningen bromsas.

Deutsche Banks forskning fokuserade på vad den stora centralbanken kommer att göra 2022. Fed och ECB ses ha olika politik, medan Bank of England förutspås fortsätta åtstramningscykeln. Slutligen är Bank of Japan inställd på att hålla räntorna på is.

Fed – första räntehöjning väntas i mars

Enligt den framåtriktade guidningen som nyligen gavs är Fed på väg att leverera sin första räntehöjning i mars. Den stora frågan nu är storleken på flytten – 25 eller 50 punkter?

För många investerare måste Fed agera beslutsamt för att återställa sin trovärdighet. När allt kommer omkring är inflationen het på nästan fyra decenniers högsta och långt över målet, medan räntorna ligger kvar vid sin nedre gräns.

ECB att hållas

Deutsche Bank ser att ECB är på is 2022, vilket avviker från Feds penningpolitik. Bara på dessa grunder borde EUR/USD ha svårt att avancera, men marknaderna fungerar lite annorlunda.

Till exempel, trots att ECB insisterar på att de inte planerar några höjningar 2022, prissätter euroområdets penningmarknader nu en räntehöjning med 20 punkter i december.

BOE kommer att höja räntorna två gånger under 2022

Bank of England överraskade marknaderna genom att leverera en första räntehöjning i december förra året. Framåt 2022 förväntar sig Deutsche Bank ytterligare två räntehöjningar när den ekonomiska återhämtningen i Storbritannien fortsätter och inflationen är långt över centralbankens mål – 5,1% mot 2%.

BOJ att hålla priserna på is

Bank of Japan ses hålla räntorna på is under hela 2022. De kan dock överraska marknaderna genom att ändra sin inflationsformulering och lossa sitt grepp om avkastningskurvan.