Home > 4 prognoser för 2022 från Deutsche Bank – aktier, valuta, räntor, olja

4 prognoser för 2022 från Deutsche Bank – aktier, valuta, räntor, olja

Deutsche Bank ser att aktier sannolikt kommer att avsluta året högre men lyfter fram viktiga motvindar. Här är bankens syn på aktier, valuta, räntor och olja för 2022.

De tre första handelsveckorna på det nya året ligger bakom oss och börsen är redan nere mer än 7%. För många investerare var en korrigering försenad på grund av de orealistiska värderingar som vissa företag har handlats till.

Andra ser dock att aktiemarknaden fortfarande har uppåtpotential 2022. Året började ju knappt, och centralbankerna reagerade inte ens på stigande inflation.

Deutsche Bank är en av de mest inflytelserika investeringsbankerna i världen. Dess forskningsavdelning levererar analyser i världsklass, och de ser högre aktier för 2022, även om de belyser vissa inneboende risker.

De största riskerna för dess prognoser är stigande inflation, pågående flaskhalsar i leveranskedjan och covid-19-pandemin.

Aktier

Deutsche Bank är fortfarande överviktad på aktier. Dess mål för S&P 500 i slutet av 2022 är 5250 poäng eftersom det ser tillväxtmomentumet för att fortsätta driva marknaderna.

Dessutom bör höjningen av de långa räntorna inte hindra aktier från att nå nya toppar.

FX

På valutamarknaden är Deutsche Bank hausse på den amerikanska dollarn. Den har ett mål för EUR/USD på 1,08 i slutet av året, på grund av divergerande penningpolitik mellan Federal Reserve i USA och Europeiska centralbanken.

Som sådan ser den federal funds ränta nära 2% i slutet av året, medan räntorna i euroområdet kommer att förbli fast där de är nu.

Priser

De finanspolitiska konsekvenserna av mellanårsvalet ses som nyckeln för räntemarknaderna 2022. En omprissättning av US10Y-räntan i en 220-240 yield under andra kvartalet och sedan en reversering utgör en möjlighet.

Olja

Intressant nog ser Deutsche Bank att WTI-råoljepriset faller tillbaka till området $60/fat mot slutet av 2022. De nämner ökningar i oljeöverskott som den främsta orsaken till nedgången. Tre veckor in på det nya året och Deutsche Banks förutsägelser skakar – oljeaffärer över $84/fat, EUR/USD är över 1,13, medan S&P 500 sjönk med mer än 7%. Det är dock fortfarande en lång väg kvar till slutet av 2022, och tiden får utvisa hur många av dessa förutsägelser som kommer att gå i uppfyllelse.