Home > 4 sätt som Fed kan överraska marknaderna på nästa vecka

4 sätt som Fed kan överraska marknaderna på nästa vecka

Nästa onsdags beslut från Federal Reserve är stort. Även om det inte är aktuellt att höja federal funds-räntan i januari på grund av den pågående nedtrappningen, kan Fed fortfarande överraska finansmarknaderna.

På onsdag kommer Federal Reserve i USA att publicera sitt första FOMC-uttalande 2022. Marknaden prissatte den första räntehöjningen av en ny åtstramningscykel för marsmötet, men det betyder inte att onsdagsmötet ska förkastas.

Motsatsen.

Sedan senaste Fed-mötet har många saker förändrats. För det första fortsatte inflationen att stiga och nådde nästan fyra decenniers högsta nivåer. För det andra sjönk arbetslösheten ytterligare. De två (dvs stigande inflation och lägre arbetslöshet) för Fed närmare att uppfylla sitt mandat om prisstabilitet och maximal inflation).

För det tredje är aktiemarknaden väl under sin topp, vilket sätter press på Fed. Så på vilka sätt kan Fed överraska marknaderna nästa vecka?

Snabbare avsmalning

Fed kan överraska finansmarknaderna genom att tillkännage en snabbare nedtrappning av sina tillgångsköp. Centralbanken körde ett massivt program för kvantitativa lättnader som svar på COVID-19-pandemin och minskar nu den.

Nedskärningen drar dock inte åt – den avtar fortfarande, om än långsammare. Med andra ord köper Fed fortfarande tillgångar, utökar sin balansräkning och håller därmed de finansiella förhållandena ackommoderande.

Nedtrappningen förväntas upphöra i mars, och Fed gjorde det klart att de inte kommer att höja federal funds-räntan samtidigt som den sjunker. En snabbare nedtrappning kommer därför att cementera den första räntehöjningen för mars.

Antydan om fler höjningar under 2022

Ett annat sätt att överraska är att antyda fler höjningar under 2022. Inflationen i december landade på 7% på årsbasis, en nivå som inte setts på nästan 40 år.

Därför pressas Fed att agera för att återvinna sin trovärdighet. Dessutom är den årliga rotationen i FOMC-väljarna en hökaktig sådan. Bullard, Mester och George ersätter Daly, Bostic, Barkin och Evans. Det fjärde namnet att rösta har ännu inte tillkännages, eftersom en ny Boston Fed-chef väntas. Bullard är en känd hök, så riskerna för en mer hökaktig FOMC lutar uppåt.

Antydan på en räntehöjning med 50 punkter i mars

Fed kan till och med antyda en räntehöjning på 50 punkter i mars för att dämpa inflationsförväntningarna. Även om det verkar osannolikt, utesluter vissa marknadsaktörer inte ett sådant beslut, eftersom de hävdar att Fed ligger bakom kurvan medan inflationen ligger långt över målet.