Home > 4 takeaways efter att inflationen i euroområdet nådde 5%

4 takeaways efter att inflationen i euroområdet nådde 5%

Den årliga inflationen i euroområdet nådde 5% i december 2021, upp från 4,9% i november. Så vad bör investerare förvänta sig 2022?

Förra veckan avslöjade USA:s inflationsdata för december 2021 att priserna på varor och tjänster har ökat med 7% på årsbasis, nära fyra decenniers högsta. Idag var det euroområdets tur att släppa inflationsdata för december 2021 – den steg med 5% på årsbasis, med enorma skillnader mellan olika euroländer.

Här är fyra tips från dagens inflationsdata: euroområdet är annorlunda än USA, energichocken och utbudsflaskhalsarna får bestående konsekvenser, den tyska momseffekten som väger inflationen och stora skillnader mellan olika medlemmar.

Euroområdet är annorlunda än USA

En förklaring till att inflationen i euroområdet inte är lika hög som den i USA kommer från lönerna. Löneutvecklingen är mycket mer dämpad än i USA. Stigande kilar var ansvariga för att Federal Reserve ändrade sin ton mot en mer hökaktig sådan eftersom inflationen inte längre ses som övergående.

Energichock och försörjningsflaskhalsar får bestående konsekvenser

Försörjningsflaskhalsar och energikrysset är beredda att få bestående effekter på inflationen. Europa stod inför rekordhöga energipriser i vinter, och utbudsflaskhalsar ledde till ytterligare prishöjningar på varor och tjänster.

För att exemplifiera, i december kom det högsta bidraget till den årliga inflationstakten i euroområdet från energi (2,46%) och tjänster (1,02%).

Tysk momseffekt kommer att väga på inflationen

Den tyska momsen är en viktig faktor för framtida inflation i euroområdet. Det uppskattas att genom att hoppa av HIKP i januari kommer det att sänka kärninflationen i euroområdet med cirka 0,35%.

Stora skillnader mellan olika medlemmar

Sist men inte minst visade dagens inflation i euroområdet enorma skillnader mellan medlemsländerna. Den högsta inflationstakten noterades i Estland på 12% på årsbasis, medan den lägsta noterades i Malta på 2,6% på årsbasis.

Sammantaget utvecklas inflationen högre i euroområdet och även i andra delar av världen. När centralbankerna förbereder sig för att strama åt sina finansiella villkor bör inflationen nå en topp någonstans 2022.