Home > 4 takeaways från Bank of Canadas Business Outlook Survey

4 takeaways från Bank of Canadas Business Outlook Survey

Bank of Canadas Business Outlook Survey släpptes i går. De visar förbättrade indikatorer på framtida försäljning hos de flesta företag och tilltagande brist på arbetskraft.

En av de viktigaste rapporterna om den kanadensiska ekonomin är Bank of Canadas Business Outlook Survey. Detta är en kvartalsrapport sammanställd från svaren från 100 företag om ett brett spektrum av ekonomiska perspektiv.

Rapporten ger en ledtråd om tillståndet i den kanadensiska ekonomin, och gårdagens release ger ett brett perspektiv på de ekonomiska utmaningarna under fjärde kvartalet förra året.

Fyra huvudsakliga takeaways är värda att nämna. På den positiva sidan är företagens planer på att investera utbredda och indikatorerna för framtida försäljning förbättras. Å andra sidan ökar bristen på arbetskraft och flaskhalsarna i leveranskedjan fortsätter att öka.

Flaskhalsarna i försörjningskedjan fortsätter att öka

Ett annat negativt som lyfts fram av rapporten är att flaskhalsarna i leveranskedjan fortsätter att öka. Företag nämnde bristen på tillgång till marknader för vissa exporterande företag som en av orsakerna.

Som ett resultat har företagen mer lager om möjligt och flaskhalsarna på arbetsmarknaden ökade.

Förbättringsindikatorer på framtida försäljning

Positivt är att de flesta företag ser förbättringsindikatorer på framtida försäljning. Mer exakt ledde styrkan i efterfrågan till ökade förväntningar på en stabil försäljning.

Dessutom översteg antalet företag som förväntade sig en snabbare tillväxt antalet företag som förväntade sig en långsammare tillväxt. Effektivt ökar efterfrågan i de flesta regioner och sektorer, som bostäder, detaljhandel och tillverkning.

Planer på att investera är utbredda

Fortfarande på den ljusa sidan rapporterade företagen solida investeringsavsikter. Investeringarna i maskiner och utrustning förväntas bli högre över sektorer och regioner. Framöver skulle det vara intressant att se hur företagens investeringsplaner fungerar inför de pågående störningarna i leveranskedjan.

Sammantaget avslöjar Bank of Canadas Business Outlook Survey för Q4 2021 en helande ekonomi när den pågående återhämtningen från covid-19-pandemin fortsätter.