Home > The Value Investor v.17 Analys av Hernö Gins nyemission

The Value Investor v.17 Analys av Hernö Gins nyemission

Redaktionen

Som ende analytiker/aktiekrönikör som följer Hernö Gin (se tidigare inlägg) har bolaget frågat om jag ville skriva en analys av deras precis offentliggjorda nyemissionserbjudande. Varken jag eller Tradingportalen får någon ersättning för denna analys, men Hernö Gin betalar Tradingportalen för bannerreklam för nyemissionen. Analysen är att ses som fortsatt bevakning av ett intressant microcapbolag. Jag är aktieägare sedan förra året och kommer att söka tilldelning i emissionen.

 

Emissionen

Hernö Gin gör en ny liten nyemission för att finansiera automatisering av buteljeringsprocessen, ett nytt fristående besökscentrum och, som man säger, fortsatt tillväxt.

Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare och är alltså ett erbjudande till allmänheten om att köpa aktier i företaget. Handeln i Hernö är annars en komplicerad process då bolaget inte är noterat på någon börs varför i princip samtliga aktieägare har tillkommit vid de små nyemissioner som genomförts. Bolaget ägs till 60 % av grundaren/VD som också har röstmajoriteten och två ytterligare storägare.

Precis som vid förra årets nyemission då antalet aktieägare fördubblades är tanken även att använda det mycket stora intresset för bolaget till öka antalet aktieägare, f.n. runt 1000 som blir gratis reklampelare för bolaget. Antalet aktier ökar med denna emission med endast 1,6 % varför påverkan på VPA och den framtida utdelningen måste anses oväsentlig för aktieägarna.

 

Kort om bolaget

Hernö Gin bildades av bolagets VD Jon Hillgren 2012 för att tillverka hantverksmässig gin i Dala i Höga Kustenområdet. Bolaget verkar i superpremium-segmentet, dvs där konkurrensen är på kvalitet och inte pris. Därtill bedrivs en mycket lönsam och växande besöksnäring på destilleriet. Man tillverkar fyra standardvarianter av sin gin som alla kan köpas via Systembolaget och ett antal årliga ”limited editions” som brukar sälja slut inom några minuter efter att de släppts.

Mitt eget och säkert de flesta andra ägarnas intresse för Hernö Gin kommer utan tvekan av deras osannolika svit av guldmedaljer i världens samtliga större dryckestävlingar och att man nu har utsetts till världens bästa gin två år i rad. Sedan fem år är Hernö faktiskt det mest prisbelönta gindestilleriet i Europa och förra året vann man högsta pris i samtliga tävlingar man ställde upp i.

Dessa framgångar har lett till en kraftig ökning av utlandets intresse för Hernö och därmed allt större exportframgångar samtidigt som man sakta men säkert har kunnat bygga upp sin distribution i Sverige via framförallt Systembolaget och restaurangmarknaden.

 

Analys

Hernö Gin är lönsamt sedan 2014, bara tre år efter grundandet. Omsättningen har sedan dess ökat från 3,1 miljoner till 16 miljoner kronor. Tack vare de stora skalfördelarna i verksamheten har rörelsemarginalen ökat från 3 % år 2014 till 27 % år 2017 och den första mycket beskedliga vinsten på 63 000 kr har femtiodubblats till 3,1 miljoner. Målet är att dela ut 25 % av vinsten vilket skett de tre senaste åren.

När man genomförde sin förra nyemission våren 2017 motsvarade värderingen 125 gånger nettoresultatet för 2016 vilket då kändes ansträngt. Betydligt trevligare för att inte säga extremt attraktiv kändes denna värdering efter att vinstökningen på 250 % pressade PE till 36 när helårsresultatet 2017 släpptes för några månader sedan.

Årets nyemission är i det närmaste identisk, aktierna har höjts rejält i pris men inte lika mycket som vinsten ökat varför multipeln är hög men ändå lägre än förra gången. De nya aktierna kostar 37,50 kr vilket är 200 % mer än fjolårets 50 kr efter hänsyn tagen till årets split 1:4. Detta ger en värdering på bolaget på 349 miljoner kronor, ett PE på förra årets resultat på 109, ett P/S på 22 men ett PEG-tal på endast 0,44. Tänker vi oss att vinstökningen blir ”bara” 150 % i år (se nedan) så blir PEG 0,73.

Första kvartalet 2018 dubblades försäljningen mot året innan (se bild från prospektet ovan och nedan, observera nedan att Q4 2017 är dopat av leveransen till Systembolaget när man kom in i standardsortimentet). Att man skulle lyckas dubbla omsättningen även i år får alltså ses som en lågoddsare och med allt större försäljning till Systembolaget och överhuvudtaget större skala på verksamheten bör stärka rörelsemarginalen ytterligare. Den steg förra året från 17 % till 27 % så även med en försiktig beräkning borde en omsättningsökning på 100 % ge en vinstökning på i alla fall 150 %.

Detta skulle ge en vinst på runt åtta miljoner kronor och PE på 44 och ett P/S på 11 på 2018. Detta är fortfarande en tillväxtvärdering förstås men absolut inte ansträngt givet tillväxten och vinstökningen. Personligen tror jag inte det är någon överskattning att Hernö på några års sikt kan tiodubbla sin omsättning från 2017 till uppåt 150 miljoner varav det mesta av tillväxten förstås kommer från utlandet.

Ett bolag som Hernö köper man med andra ord inte på nuvarande vinst och omsättning utan på potential till fortsatt snabb tillväxt och ytterligare stärkta marginaler.

 

Möjligheter till fortsatt tillväxt

Min tro på ett betydligt större Hernö inom några år beror på flera faktorer. Den utan konkurrens viktigaste ligger utanför resultat- och balansräkningen; företaget har byggt upp ett starkt renommé tack vare sina framgångar i tävlingar och andra aktiviteter. I dryckesindustrin är förstås varumärket allt och det som skiljer agnarna från vetet. Ibland lyckas man mot de initiala oddsen, man behöver inte gå längre än de senaste 20 årens börskomet Kopparbergs Bryggeri för att se hur varumärkesbyggande från precis ingenting kan ge en enorm utväxling på sikt.

Premiumgin är en utpräglad högmarginalprodukt som dessutom är lätt och snabb att framställa när man väl har kunskap och utrustning. Vi talar om dagar istället för år som för många andra spritsorter. Detta gör att man till skillnad från t.ex. whisky och cognac snabbt kan svara på en ökad efterfrågan. Förra årets produktion på drygt 100 000 halvlitersbuteljer är också långt ifrån produktionstaket runt 400 000 flaskor. Man kan dra fördel av inte bara det växande intresset för gin i världen utan även att kunderna alltmer efterfrågar prestigeprodukter.

Den klassiska frågan när man analyserar tillväxtmöjligheter är ”Hur mycket kan bolaget växa på befintlig marknad”. Svaret i detta fall är förstås att marknadens storlek, vare sig i Sverige eller globalt inte sätter några hinder alls vid en försäljning 2017 på sexton miljoner kronor.

Hernös försäljning på Systembolaget är trots snabb ökning under 2017 endast c:a 2 % av bolagets ginförsäljning. Detta kommer att öka betydligt i år tack vare att man är i standardsortimentet och på sikt känns det inte osannolikt med en flera gånger större omsättning i denna kanal.

På hemmamarknaden tillkommer den växande besöksnäringen som förra året ökade med 62 % tack vare både fler besökare, runt 2000 under året, och ett större utbud av servering av dryck och mat samt barrelaterade produkter. Målet är att med ett nytt besökscenter kunna ta emot långt fler besökare och även ta emot spontanbesökare och inte bara grupper.

En oväntad möjlighet dök nyligen upp då Riksdagens socialutskotts icke-socialistiska majoritet meddelade att de vill tillåta gårdsförsäljning och skulle(!) detta bli verklighet vore det förstås en enorm vinst för Hernö.

Om man börjar gå utanför Sverige för att hitta tillväxtdrivare är gränshandeln väldigt intressant för Hernö. Man har sedan i två år ett mycket lyckat avtal inom färjetrafiken med Tallink-Silja samt med Birka-Eckerölinjen. Man söker nu en partner för hela den svenska distributionen och för ”travel retail” dvs gränshandeln, flygplatser, färjor m.m. Man får överhuvudaget intrycket att Hernö ännu bara har skrapat på ytan vad gäller att koppla sin produkt till turistnäringen som utan tvekan kan bli mångdubbelt större för bolaget.

Den riktigt stora potentialen finns dock föga förvånande i utlandet. Här har man haft stor nytta av sina oslagbara medaljskörd då barer och hotell har tagit kontakt direkt med Hernö för att kunna föra deras produkter. Framtiden heter dock distribution. Man gjorde i februari ett mycket lyckat byte av distributör i Storbritannien i hopp om att kunna etablera märket bättre på denna viktiga marknad. Redan i första kvartalet i år har man sålt mer än under hela förra årets försäljning i Storbritannien.

Ett nytt avtal med en varuhuskedja i det ginälskande Australien i höstas blev också succé och man tror att den australienska marknaden kan bli väldigt stor på sikt.

En sista potentiell framtida kursdrivare är en tänkbar notering på sikt. Att bolaget inom några år kommer att noteras känns självklart och ledningen har också gläntat på dörren för detta i och med att man nu säger att man ”inte utesluter” en notering. Det är svårt att tro annat än att intresset hos en bredare publik kommer att vara stort den dag detta sker om denna tillväxtsaga fortsätter och varumärket i takt med detta etableras allt starkare på den svenska marknaden.

 

Risker

Risken är förstås större när man investerar i ett litet onoterat bolag med stora tillväxtförväntningar än ett noterat bolag på small cap. Bolaget listar förstås flera av de potentiella riskerna i prospektet. Dessa behöver man förstås ta till sig innan man investerar men det är som jag ser det bara två som jag tycker behöver tas på riktigt allvar. Den uppenbara risk som kommer av att man har få nyckelpersoner och att man har ett ansvar för de produkter man säljer.

Båda dessa risker minskar dock i takt med att verksamheten mognar och personalstyrkan växer. Den del av personalen som jag har träffat har ett mycket stort intresse för verksamheten och är delägare i bolaget varför det är svårt att tro att mer än någon enstaka kan komma att lämna bolaget i närtid.

Naturligtvis är man därtill i en viss beroendeställning till Systembolaget. Skulle man inte sälja tillräckligt så kan man åka ur standardsortimentet. Detta vore klart negativt men givet Hernös försäljningutveckling i denna kanal hittills känns det osannolikt.

 

Slutsatser

Efter att i ett år ha följt verksamheten och haft många diskussioner med grundaren och personal i övrigt känner jag förtroende för deras sätt att driva verksamheten lönsamt och säkert. Den som har gjort sin egen analys och vill ha exponering mot ett välskött bolag inom en kraftigt växande svensk näringsgren samt är villig att sitta med sina aktier en tid borde inte tveka att teckna.

Minsta belopp är dessutom bara 7500 kr men det finns chans att få teckna för betydligt större belopp. Förutom de 150 000 aktierna i emissionen så finns 300 000 (motsvarande 3 % av bolaget) i en överteckningsoption som storägarna står bakom varför det finns möjligheter att ta en större position om man så önskar.

Precis som blev fallet vid de två tidigare tillfällena 2014 (omräknat efter split 3,125 kr/aktie) och 2017 (12,50 kr) då man sålt några enstaka procent av bolaget är sannolikheten hög att det även denna gång är sista chansen att komma över aktier till det pris som ställs (37,50 kr).

Taggar: