Home > The Value Investor v.6 ”Att inte göra sin läxa”

The Value Investor v.6 ”Att inte göra sin läxa”

Detta är tredje delen av fem i min serie om vanliga misstag som investerare gör (del 1 del 2).

Jag tror inte jag är ensam när jag ser tillbaka på investeringar jag har gjort och ser korrelationen mellan lyckad investering och min nivå på kunskap om företaget och den bransch det verkar inom. Detta kan tyckas trivialt, ingen blir väl förvånad av att investerare med koll lyckas bättre än de som inte läst på men det är inte poängen. Poängen är att så otroligt många misslyckade investerare har uppenbarligen haft väldigt begränsad kunskap om de företag de investerat i.

Information is the most valuable commodity I know of.
(Gordon Gekko)

Finanstwitter har nästan helt ersatt de chattsidor, framförallt kanske Dagens Industris Börssnack, som diskussionskanal för investerare och traders. Detta har gjort att fler deltar i diskussionerna mot tidigare och man kan mycket enkelt diskutera vilken aktie man vill med vem man vill, även personer från utlandet. Detta är förstås utmärkt på alla sätt men det är också mycket avslöjande.

Att läsa en tidnings rapportering om någonting som man vet allting om, t.ex. en händelse i ens egen fysiska närhet, kan vara lite jobbigt. Man märker att ett detaljer blir fel trots att reportern har haft möjlighet att intervjua de inblandade. Detta är dock ingenting mot hur fel det alltsomoftast blir när någon mindre påläst person ska uttala sig om ett företags utsikter, branschen det verkar i eller konkurrenterna. Att sitta med väldigt ingående kunskaper om någonting kan nästan vara lite smärtsamt när man ser vilka slutsatser de som inte är särskilt pålästa drar, inte minst när man inser att de trots detta äger aktien eller rentav har blankat den.

An investment in knowledge pays the best interest.
(Benjamin Franklin)

Finanstwitter är dock väldigt belysande för hur marknaden tänker. Visst är det institutionella kapitalet kunnigare än den genomsnittlige investeraren, men dessa är sällan aktiva på marknaden. De tenderar ju att hålla sina poster under lång tid och sällan handla och påverka kursen. De som hörs på Twitter är istället de som handlar mer eller mindre frekvent och de som kan påverka aktiekursen på kort sikt, i alla fall i lite mindre bolag. Marknaden för en aktie består ju ofta av ett mindre antal personer som har väldigt hög kunskapsnivå och därefter personer med allt från hyfsad koll till absolut ingen kunskap alls. De senare är som sagt rätt många.

Det är lätt att inse att den som, allt annat lika, läser på, frågar ledningen, kollar upp konkurrenter och inte minst trenderna på marknaden har ett otrolig försprång mot marknaden som helhet. I mindre bolag är förstås detta försprång mycket större än i våra jätteföretag i OMX S30 som bevakas av alla och envar. Här kan vem som helst med intresse och grundläggande kunskaper om bokföring och aktiemarknaden uppnå bättre förståelse för bolaget och branschen och fatta mer rationella beslut för eller emot bolaget än de flesta av marknadens aktörer.

The more you know, the dumber you sound to stupid people.
(Okänd)

Man ska dock inte underskatta möjligheterna att få ett försprång i stora bolag heller. När jag i mitten av förra årtiondet var som mest påläst i Apple (äger fortfarande) och Starbucks (har sålt) kan jag i efterhand konstatera att jag visste mer än marknaden om dessa bolag. Detta helt enkelt genom att mycket noggrant läsa de enorma mängder information som produceras om dessa jättar av källor som jag lärt mig hade god koll. Detta handlar inte så mycket om perceptionsförmåga utan om att de flesta inte orkar sätta sig in på djupet i bolagen.

Apple t.ex. ansågs av många vara väldigt hotat först av Nokia, sen av BlackBerry och slutligen av Samsung. Dessa var bolag som haft stora framgångar under många år medan Apple var ny på mobilmarknaden.

If you are not willing to learn, no one can help you.
(Okänd)

Många kända analytiker solkade sitt anseende genom att förutspå iPhones undergång och fall. Den som tog sig tid att leta lite djupare kunde bättre bedöma produkternas attraktionskraft, att iPhone användes mycket mer av dem som köpt den än konkurrenternas alster, att den hade mycket högre andrahandsvärde och den som köpte sin första iPhone fortsatte med iPhone och köpte dessutom fler appleprodukter.

Allt detta är kända fakta idag men för sex-sju år sedan var det kunskap som bara de besatt som orkade läsa mängder av källor, däribland obskyra chattsidor för mobilanvändare och liknande. Några av dessa är idag mycket rika människor.

De många som istället blint litar på ekonomijournalister, inte orkar läsa in sig eller bara följer majoritetens uppfattning vid tidpunkten kommer aldrig att lyckas slå index.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto