Home > ABB är nära köpsignaler

ABB är nära köpsignaler

ABB aktien började året starkt och fick en topp på 147,3 kr den 3 februari. Sedan dess har dock aktien fallit kraftigt. Aktien som i skrivande stund handlas på 113,4 kr har varit nere som lägst på 107 kr den 15 juni.

Under vårens resa ner fick ABB också ett antal säljsignaler. Vi har bland annat i vår analyser av ABB den 22 februari och den 26 april tagit upp dessa säljsignaler. Då rekommenderade vi också blankning av aktien.

Nu har emellertid läget börjat stabilisera sig för ABB och möjligheten för en uppåtrörelse har ökat betydligt.

Skulle ABB orka etablera sig över motstånden aktien har vid ca 117 kr och ca 119 kr får aktien köpsignaler. Potentialen på dessa köpsignaler pekar på att ABB då borde kunna röra sig upp emot ett relativt kraftigt motståndsområdet som ligger kring ca 130-132 kr.

Skulle ABB, mot förmodan, även orka över denna nivå har aktien nästa motståndsområden vid ca 139 kr, ca 142 kr och ca 147 kr.

De närmaste stödområdena har ABB kring ca 111 kr och ca 107 kr.

Den långa trenden för ABB, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är dock fortfarande nedåtriktad. Den korta trenden är däremot mer oregelbunden och den skulle lätt kunna vända uppåt om aktien får köpsignaler.

Stochastic- och MacD-indikatorerna har tidigare givit signaler på att den fallande trenden har tappat i styrka. Detta genom att de uppvisat en positiv divergens gentemot aktiekursens utveckling.

Med positiv divergens menas i den tekniska analysen att när själva aktiekursen får bottnar på allt lägre och lägre nivåer så får indikatorn istället bottnar på allt högre och högre nivåer. Denna skillnad, divergensen, i kurvornas utveckling tolkas då positivt för den kommande kursutvecklingen.

Har man som vi en positiv syn på hur börsen ska utvecklas under sommaren, se vår OMXS30 analys den 4 juli, så lockas man att tro att möjligheterna är goda för att även ABB ska bryta uppåt och få köpsignaler.

I så fall kan man passa på och göra försiktiga köp av ABB vid nuvarande nivåer eller på rekyler. Sikta på uppgångar till ca 130 kr. Stop loss om ABB stänger under 107 kr. Flytta upp stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Väntar man på att ABB ska gå över motstånden vid ca 117-119 kr innan man köper aktien så rekommenderar vi iallfall att man köper relativt små positioner. Detta då den långa trenden för ABB fortfarande är nedåtriktad.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.