Home > ABB får postiva kommentarer efter kapitalmarknadsdag

ABB får postiva kommentarer efter kapitalmarknadsdag

Kapitalmarknadsdagen, som var den första av en flera dagar lång årlig ABB-konferens benämnd Automation and Power World, var inriktad på utvecklingen inom divisionen Discrete Automation & Motion. Divisionen, där bland annat ABB:s robotar återfinns, står för 24 procent av koncernens omsättning och 34 procent av dess rörelseresultat före avskrivningar.

Dessutom gav finanschefen en uppdatering av hur det går för ABB med att uppnå de finansiella mål som ska nås 2015. Beträffande utsikterna för 2013 visade han upp samma bild som ABB gav den 14 februari: osäkert på kort sikt, möjligen bättre på lång.

Valda delar av bankernas kommentarer:

* Société Générale (rekommendation: köp; riktkurs: 24:50 schweizerfranc): ”våra prognoser står oförändrade efter evenemanget och är 5-10 procent högre än konsensus för 2013-2015, som enligt vår uppfattning inte tar full hänsyn till strukturella tillväxtdrivkrafter (energieffektivitet och automatisering) och avtagande prispress inom kraftöverföringssegmentet.”

* Credit Suisse (outperform; 26 chf): ”Medan tillväxten alltjämt är osäker på kort sikt, betonade ledningen starkt tillväxtmöjligheterna för lösningar och på eftermarknaden, särskilt inom automationsdelen.”

* SEB Equity Research (köp, 155 kr): ”Ledningen uppgav att ABB rider på en framgångsvåg (”is on a roll”) av tillväxt inom Discrete Automation (och att mer är att vänta med expansionen av Baldor utanför Nordamerika) tack vare tillväxtdrivkrafter som den kinesiska industrialiseringen och stigande arbetskraftskostnader där, återindustrialisering av USA, säkerhet, energieffektivitet, hastighet och flexibilitet.”

* JP Morgan/Cazenove (underweight, 21:35 chf): noterar att investerardagen ägde rum, och nämner att den gav en del goda insikter på marginalen. Banken fruktar, efter att ha tagit del av finanschefens uppdatering av vägen mot de finansiella målen, att ABB måste sänka sina tillväxt- och lönsamhetsmål om inte BNP-tillväxten förbättras markant. Vad gäller den DAM-divisionen – den som presenterades – påpekar JP Morgan dess stora (25%) exponeringen mot gruv- och metallsektorn som en risk.

ABB var upp 0,1 procent på Stockholmsbörsen under eftermiddagen dagen efter kapitalmarknadsdagen, ungefär i linje med storbolagsindexet OMXS30.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto