Home > ABB: Idag ställer vi om fokus till tillväxt.

ABB: Idag ställer vi om fokus till tillväxt.

I och med kapitalmarknadsdagen ställer ABB om sitt fokus till ett tillväxtorienterat sådant.

Det anser Ulrich Spiesshofer, vd, vara det huvudsakliga budskapet vid tisdagens kapitalmarknadsdag.

”Vi ställer om till tillväxt, och vi ger verkligen våra verksamheter förutsättningar att i egenskap av självständiga entreprenörer generera starkare tillväxt”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

ABB:s tillväxtmål är sedan tidigare en årlig genomsnittlig intäktstillväxt på 3-6 procent under 2015-2010, mätt på jämförbara enheter och med 2014 som basår.

Bolaget har en del upphämtning framför sig: under 2015 backade omsättningen med 1 procent i jämförbara valutor, och hela 12 procent i dollar. För nästkommande år är sedan tillväxtförväntningarna näst intill obefintliga mätt i dollar: intäkterna på 35,5 miljarder dollar 2015 väntas ha växt till 35,8 miljarder dollar år 2018 enligt SME Direkt per 15 augusti. Det motsvarar en årlig genomsnittlig intäktstillväxt för de åren på 0,3 procent.

Bland mer konkreta budskap under kapitalmarknadsdagen fanns en höjning av marginalmålet inom kraftnätsdivisionen Power Grids, från 8-12 procent till 10-14 procent. Under det andra kvartalet nåddes 9,0 procent, och SME-förväntningarna framöver ligger på 9,0 för helåret 2016 och en förbättring till 10,1 procent för 2018.

Vad ska höja divisionens marginal till det nya målet: bättre intäktstillväxt, och hoppas du i så fall på en förbättrad efterfrågebild, eller lägre kostnader?

”Det är en förändring i mixen av det vi erbjuder: vi kommer att gå mot mer mjukvara och tjänster, och mer digitaliserade produkter. Det kommer att möjliggöra för oss att överföra mer värde till våra kunder, och därmed öka vår lönsamhet.”

Ulrich Spiesshofer motsäger inte att avyttringen av den mindre lönsamma kabelenheten, som aviserades knappt två veckor före kapitalmarknadsdagen, höjer lönsamheten i Power Grids, men vill inte precisera hur mycket:

”Sammantaget påverkar våra aktiva portföljåtgärder, såsom avyttringen av kablarna och partnerskapen inom EPC (engineering/procurement/construction; vissa slags stora projekt med helhetsåtaganden gentemot kunder inom till exempel vindkraftverksparker, red anm), lönsamheten positivt inom Power Grids”, nöjer han sig med att säga.

I och med kapitalmarknadsdagen aviserade ABB en viss omstuvning av vilka enheter som hör till vilka divisioner, något bolaget gjorde så sent som i september 2015, när antalet divisioner bantades till fyra från tidigare fem (då skapades Power Grids från huvuddelarna av Power Systems och Power Products, och nu flyttas elektrifieringsdelarna från robotdivisionen Discrete Automation and Motion till divisionen Electrification Products).

Är detta er sista omstuvning, och varför gör ni den?

”Det vi gör nu är att föra samman all el från och med punkten bortom ställverket till där den konsumeras. Det är definitivt en långsiktig lösning, även om jag inte utesluter att andra delar till- eller bortförs i linje med vår kontinuerliga portföljöversyn. Men för närvarande är det här allt.”

Vad ser du som det största potentiella hindret mot ABB:s tillväxt och högre lönsamhet framöver: kinesisk konkurrens, ingen återhämtning i den internationella industriefterfrågan, intern tröghet på grund av era omvandlingsprogram, eller att du måste fokusera på aktieägardiskussioner?

”Får jag addera ett femte förslag?”

Ja.

”Människor. Vi måste attrahera motiverade och fantastiska människor i framtiden. I vår plan ligger ett dramatiskt förändrat ABB, med ett skifte mot mer mjukvara och tjänster. Att attrahera ledande människor i den sektorn, som Guido, är en utmaning. Vi måste göra vår läxa där, men om vi gör rätt – får med oss rätt talanger, och lyckas få dem att leverera – kommer alla dina andra punkter att adresseras.”

Med ”Guido” syftar ABB-vd:n på den nya digitalchefen Guido Jouret, som nyligen värvades från Cisco och började på ABB den 1 oktober. I sin rekryteringskommuniké betecknade ABB honom som expert på ”sakernas Internet”, och uppdraget sägs en smula obskyrt vara att ”driva nästa nivå i ABB:s digitala lösningar”.

Vad är hans huvuduppgift?

”Att skapa värde för våra kunder med hjälp av ABB:s kapacitet. Det är mycket enkelt: han ska jobba med våra verksamheter, och samarbeta för att bibringa våra kunder ABB:s kapacitet vertikalt specifikt, och med horisontellt upplyfta lösningar. Så horisontellt kommer vi att ha samma molnplattform och gemensam analys, och detta kommer att användas i våra olika vertikaler. Så hans arbete är att driva tillväxt genom digitalisering hos våra kunder.”

Vill du nämna några mått, så att investerare kan utvärdera hans prestation?

”Inte än. Han började formellt den 1 oktober, så låt oss ge honom lite tid.”

ABB (dagsdiagram)

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto