Home > ABB – Köpsignaler på gång?

ABB – Köpsignaler på gång?

ABB ligger i en konsolideringsperiod. Går aktien över 130 kr får vi köpsignaler. Skulle ABB istället gå under 111 kr får vi säljsignaler.

ABB har de senaste månaderna hösten rört sig i ett spann mellan ca 111 till 137 kr och vi väntar nu på att aktien ska starta en större rörelse åt något håll. Aktien ligger i skrivande stund på 127,4 kr.

Vidgar vi först perspektivet och använder oss av ett månadsdiagram så ser man att ABB ligger i en stor triangelformation där taket för närvarande är kring ca 165 kr och golvet vid ca 110 kr.

ABB (Månadsdiagram)
ABB (Månadsdiagram)

Stochastic beräknat på månadsdata är klart översålt vilket ökar sannolikheten för en uppgång på medellång sikt. Månadsdiagrammet indikerar alltså att man ska vara försiktig med större blankningspositioner i ABB.

Går vi istället över till ett dagsdiagram ser vi tydligare konsolideringsområdet ABB befunnit sig i sedan i höstas.

ABB (Dagsdiagram)
ABB (Dagsdiagram)

Vi ser också att dagsdiagrammets långa trend i ABB, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är nedåtriktad. Den korta trenden däremot, definierat som lutningen på vår 20 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad. Samtidigt visar Stochastis-indikatorn (dagsdata) att aktien är överköpt.

Dessa variabler ger alltså lite blandade signaler. Det ser emellertid trots allt ut som om ABB laddar för en köpsignal genom att bryta över det relativt viktiga motståndet vid 130 kr nivån.

Potentialen på en sådan köpsignal är ungefär upp till 150 kr. Aktien har i och för sig motstånd redan vid 137, men troligen ska aktien i så fall upp till motståndet vid ca 146 kr. Skulle vi senare även etablera oss över detta motstånd ser vägen fri ut till ca 165-170 kr.

Strategiförslag: Går ABB över 130 kr motståndet rekommenderar vi köp av aktien. Sikta först och främst på ca 146 kr, men även ca 165 kr är en möjlighet. Köp relativt små positioner då den långa trenden fortfarande är nedåtriktad. Stop loss om aktien stänger under 125 kr. Flytta upp stop lossen allteftersom aktien går upp.

Skulle aktien istället stänga under 110 kr rekommenderar vi blankning av aktien. Stop loss 116 kr.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.