Home > Absurd finansskatt på gång, vinnare Sverige?

Absurd finansskatt på gång, vinnare Sverige?

De förvirrade länderna som vill pröva denna absurditet är Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Österrike, Belgien, Portugal, Slovenien, Estland och Grekland.

Det absurda är att det inns så starka argument både teoretiskt och från praktiskt erfarenhet i det heltokiga i sådana skatter. Man kastar in grus i det finansiella maskineriet med sådana skatter. Då försvårar man att resurser förs från de delar av näringslivet med sämre framtidsmöjlighter till de delar som man bedömer har störst utvecklingspotential.

Med andra ord, man skjuter sig själv i foten.

Alla borde väl snarast vara eniga om att det gäller att sätta fart på den ekonomiska utvecklingen i Europa? Istället borde man öka möjligheterna för investeringar i de sektorer med störst potential.

Istället försvårar man alltså detta.

De stora, mycket stora, vinnarna med detta är byråkratin och centralmakten i Bryssel. De får nu ökade möjligheter att ta ut en sådan skatt direkt från EU. Jag kan inte se att förslaget från start innebär detta men möjligheterna ökar nu för att detta kan komma senare. I så fall är man inne på ett sluttande plan där ännu mer och mer makt och resurser samlas till Bryssel på de enskilda ländernas och de enskilda medborgrnas bekostnad.

Detta är dock inte så förvånande. Trenden är tyvärr väldigt tydlig sedan länge angående detta.

En vinnare bör också bli de länder som står utanför denna finansiella skatt. Förhoppningsvis kommer Sverige stå utanför även om det blir regimskifte i vårt land. I så fall kommer betydligt fler finansiella transaktioner göras från Stockholm. Vi kan nog få se en expansion av banker med mera hit.

Det borde för övrigt vara bra för bostadrätts- och kontorsmarknaden i Stockholm. Även den svenska finansindustrins och advokatbyråernas champagnekonsumtion kommer nog påverkas mycket postitivt…

Ingen kommer heller i onödan vilja göra transaktioner med de eventuella finansiella institutionerna som är kvar i de elva Tobinskattesmittade länderna. Det verkar nämligen som om denna destruktiva Tobinskatt kommer att tas ut även av den part som inte befinner sig i ett finansskattedrabbat land om den gör en transaktion med en part i det smittade landet.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto