Home > AF-statistik och industriproduktion på fredagen

AF-statistik och industriproduktion på fredagen

Kinas handelsöverskott var 29,15 miljarder dollar i januari, klart över de 24,70 miljarder dollar som väntades enligt Bloomberg News prognosenkät. Såväl exportsom import ökade betydligt mer än väntat. Exporten ökade med 25,0 procent i årstakt, väntat +17,5 procent, medan importen steg 28,8 procent, väntat +23, procent.

Flera analytiker påpekar visserligen att statistiken påverkas av att det kinesiska nyåret inföll i januari i år och februari i år, vilket innebär att jämförelsemånaden i fjol hade fem färre arbetsdagar än januari i år.

Japanska Nomura menade dock att en robusta exporten inte fullt ut kan förklaras av enbart nyårseffekten, även kalenderjusterat visade statistiken på en stark extern efterfrågan och ekonomin är ”definitivt” på väg att återhämta sig, sade Nomuras ekonom Zhang Zhiwei till Bloomberg News.

Kinas KPI-inflation sjönk precis som väntat till 2,0 procent i januari från 2,5 procent i december. Även här spelar baseffekter från nyåret in eftersom prisern höjs vid nyår.

Kinas PPI-inflation var fortsatt negativ, -1,6 procent i januari, helt i linje med förväntningarna i Bloomberg News analytikerenkät.

Handelsbanken skriver i ett marknadsbrev att efter att ha stigit under november och december väntas KPI-inflationen ha växlat ned igen i januari på grund av stora baseffekter från januari 2011.

Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik var den öppna arbetslösheten 4,8 procent i januari, oförändrat från december.

Antalet varsel uppgick till 6.700 i januari, en marginell ökning från 6.600 i januari 2012. I december uppgick antalet varsel till 5.700.

Det totala antalet lediga platser var 75.000, vilket var cirka 6.000 fler än samma månad föregående år.

”Den snabba försvagningen på arbetsmarknaden under hösten har i det närmaste upphört. Det är dock ännu för tidigt att slå fast att nedgången på arbetsmarknaden har bottnat. Det finns fortfarande en del som talar för stigande arbetslöshet framöver, men onekligen ser det mycket bättre ut än vad som var fallet för några månader sedan”, sade Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors, i en kommentar.

Klockan 9.30 är det dags för industriproduktion och industriorder i december. Enligt SME Direkts enkät väntas industriproduktionen ha varit oförändrad från i november och minskat med 3,8 procent i årstakt.

Handelsbanken ligger högre än konsensus och räknar med att industriproduktionen steg 0,6 procent i december.

”Efter en dramatisk utveckling för industriproduktionen de senaste sex månaderna räknar vi nu med en liten återhämtning. Men om industriproduktionen nu verkar bottnar och rör sig sidledes eller om den inleder en återhämtningstrend är svårt att särskilja”, skriver Handelsbanken i ett marknadsbrev.

Själva tror de att industriproduktionen kommer att vara ganska oförändrad i början av 2013, trots en kraftig återhämtning i inköpschefsindex i januari.

SEB påpekar att stora skillnader i antalet arbetsdagar jämfört med december 2012 skapar ytterligare osäkerhet till den redan volatila industriproduktionen.

Klockan 12.00 offentliggör ECB bankernas planerade återbetalningar av LTRO-lån kommande vecka.

Av störst intresse på USA-agendan är handelsbalansen i december, som underskottet enligt Bloomberg News enkät väntas ha minskat till 46,0 miljarder dollar från 48,7 miljarder dollar i november.

Wells Fargo skriver i ett marknadsbrev att de räknar med att handelsunderskottetkrymper efter att ha ökat oväntat i november, till följd av en oväntat stor import. Exporten väntas ha sjunkit något i december, men Wells Fargo tror att den kommer att få bättre fart under 2013 när världsekonomin återhämtar sig.

Klockan 16.00 kommer statistik över de amerikanska grossistlagren i december, väntat en uppgång med 0,4 procent från i november.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto