Home > Africa Oil: har tecknat utfarmningsavtal i Kenya och Etiopien

Africa Oil: har tecknat utfarmningsavtal i Kenya och Etiopien

Enligt ett av avtalen kommer Marathon Oil att köpa 50 procent av Block 9 Kenya, där Africa Oil kommer att behålla 50 procent, och 15 procent av Block 12A Kenya, där Africa Oil kommer att behålla 20 procent och den tidigare partnern Tullow Oil 65 procent.

Köpeskillingen uppgår till 35 miljoner dollar för båda andelarna, och där ingår tidigare utgifter som Marathon Oil har haft.

Därutöver har Marathon Oil åtagit sig att finansiera Africa Oils andel av sannolika utgifter relaterade till framtida samarbeten med bolaget, uppgående till högst 43,5 miljoner dollar.

Vidare farmar Africa Oil ut ytterligare 15 procent av licensandelarna i block 12A i Kenya till Tullow Oil.

I transaktionen, som har godkänts av regeringen i Kenya, har Tullow betalat 759.000 dollar.

Tullow kommer även att finansiera Africa Oils kostnadsandel gällande en seismisk undersökning upp till 3,1 miljoner dollar.

Africa Oil kommer att äga 20 procent i block 12A. Marathon kommer att äga 15 procent och Tullow 65 procent av licensen.

I Etiopien har Africa Oil tecknat slutligt avtal med New Age Limited som innebär att New Age köper ytterligare 25 procent i Africa Oils Block 7 och 8 i Etiopien samt blir operatör i dessa block.

New Age kommer att betala Africa Oil 1,5 miljoner dollar gällande tidigare kostnader. Efter att denna transaktion genomförts kommer Africa Oil att ha 30 procent i Block 7 och 8, New Age 40 procent och Afren 30 procent.

Affären är avhängig godkännande från regeringen i Kenya och Africa Oils partners.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto