Home > Africa Oil stämplas med köp av Pareto

Africa Oil stämplas med köp av Pareto

Pareto Securities återupptar aktiv bevakning av Africa Oil med en köprekommendation och en riktkurs på 90 kronor. Detta efter att Société Générale på måndagen gick ut med analys där de bedömde Africa Oil som övervärderat och med betydande risker som alltjämt kvarstod.

Pareto räknar med att en finansiell lösning de närmaste månaderna kan få Africa Oils kurs att stiga och bättre återspegla det underliggande värdet av bolagets tillgångar.

Dessa värderar Paretos analytiker i dag till 94 kronor per aktie, varav South Lokichar-bassängen värderas till 68 kronor.

”Med andra ord reflekterar Africa Oils aktiekurs inte det underliggande värdet av tillgångarna”, skriver mäklarfirman.

På 12-18 månaders sikt ser Pareto möjligheter till en höjning av riktkursen i takt med att bolaget öppnar upp nya bassänger. Nyckeln till en höjd värdering på kortare sikt är dock alltså finansieringen.

”Aktiekursen kommer sannolikt inte att fullt ut reflektera det underliggande värdet av tillgångarna innan finansieringen av bolagets verksamhet från 2014 och framåt är på plats”, skriver analytikern.

Africa Oil hade en kassabehållning om 179 miljoner dollar vid halvårsskiftet och Pareto väntar att ungefär 55 miljoner kommer att återstå vid slutet av året.

”Vi bedömer att bolagets prospekteringsbudget kommer att öka till 318 miljoner dollar under 2014. Africa Oil kommer därför att behöva en lösning på finansieringsfrågan till slutet på 2013”, resonerar Paretos analytiker vidare.

Africa Oil har ett flertal möjliga vägar att gå för att säkra kapital. De mest troliga alternativen är en så kallad utfarmning av andelar i blocken, mot kontant ersättning eller mot investeringsbidrag, alternativt en nyemission. Enligt Pareto är utfarmning det mest sannolika alternativet på lång sikt.

På kort till medellång sikt kan nytt aktiekapital dock vara en lämplig lösning, om bolaget väljer att avvakta med en utfarmning tills värdet av tillgångarna kunnat höjas.

”Om bolaget väntar med en utfarmning innebär det ett behov på 300-350 miljoner dollar i nytt kapital för att finansiera verksamheten under 2014, vilket skulle öka antalet aktier med 15-20 procent och minska substansvärdet per aktie med 5-10 procent”, fortsätter Pareto.

En sådan utspädning skulle kunna ha en negativ effekt på aktiekursen, medger Pareto, som dock anser att den minskade osäkerheten som en finansieringslösning innebär i slutänden kommer att leda till en högre aktiekurs.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto