Home > Africa Oil stiger nära 4 % i spåren av morgonens besked

Africa Oil stiger nära 4 % i spåren av morgonens besked

Africa Oil
Africa Oil (Öppna i TP Trader)

Det slutgiltiga, pågående, flödestestet för Auwerwer-formationen vid den kenyanska brunnen Twiga South-1 indikerar ett flöde om över 500 fat olja per dag, vilket skulle ta det totala kombinerade flödet för hela brunnen till 2.85 fat per dag. I dagsläget har ett sammanlagt flöde om 2.351 fat per dag uppmätts från de två separata områdena i Auwerwer-formationen.

Africa Oil äger 50 procent av Twiga-fältet.

Vidare har operatören Tullow Oil stött på lätt kolväte vid den kenyanska brunnen Paipai, vilken Africa Oil har en intresseandel om 30 procent i.

I ett morgonbrev skriver Pareto att morgonens besked bör kunna innebära 5-7 procents uppgång för Africa Oil medan RBC anser att 5 procents uppgång ä rättfärdigat givet de starka testresultaten från Twiga, där alltjämt mer arbete krävs.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto