Home > Aktier att köpa när tillväxten avtar & inflation stiger: ED, KO & JNJ

Aktier att köpa när tillväxten avtar & inflation stiger: ED, KO & JNJ

Den sena konjunkturfasen kännetecknas av stigande inflation och långsam ekonomisk tillväxt. Så vilka aktier ska man köpa för att skydda portföljen?

Den ekonomiska tillväxten följer konjunkturcykeln med dess olika faser. Varje fas i konjunkturcykeln har vissa egenskaper som fungerar som vägledning för investerare.

Nu när inflationen är nära fyra decennier högsta i USA och hotar att påverka den ekonomiska tillväxten, kan det vara så att ekonomin går in i en sen cykelfas. Dessa är de viktigaste egenskaperna hos en sen cykel, och företag som tenderar att prestera bättre tillhör sektorer som energi, dagligvaror och hälsovård.

Consolidated Edison

Consolidated Edison (NYSE:ED) är ett New York-baserat energibolag. Det erbjuder eltjänster och gas till miljontals kunder, och det grundades 1823.

Aktiekursen handlas till sina rekordhöga nivåer, och förutom prestationen gynnas aktieägarna av en rejäl utdelning från bolaget. Consolidated Edison ökade sin utdelning under de senaste 47 åren och utdelningsandelen är 73,26%. Dessutom är terminsutdelningen 3,77% och den 5-åriga utdelningstillväxten är 2,95%.

Coca-Cola Company

Coca-Cola (NYSE:KO) behöver ingen introduktion, eftersom dess varumärke har världsomspännande erkännande. Få människor är medvetna om att detta är ett företag som belönade sina investerare genom att öka sin utdelning under 59 år i rad.

Dessutom är utdelningsgraden 73,285, och den 50-åriga utdelningstillväxten är 3,71%.

Coca-Colas aktiekurs har stigit +3,02% YTD och +25,75% under de senaste tolv månaderna. Vid nuvarande börskurs har företaget ett börsvärde på 263,05 miljarder dollar, och företagsvärdet har nått 291,84 miljarder dollar.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) är ett av de största hälsovårdsföretagen i världen. De har sitt huvudkontor i New Jersey och grundades 1886 och har över 130 000 anställda.

De opererar med en bruttovinstmarginal som är mycket högre än sektorns median 67,61% mot 55,41%, och aktieägarna har fått en växande utdelning under de senaste 59 åren. Som ett resultat är analytiker hausse på aktiekursen, vilket återspeglas av antalet analytiker som har utfärdat ett köpbetyg – 27 av 30 analytiker. Senast bibehölls Johnson & Johnsons aktiekurs vid köp hos Raymond James Financial, med ett kursmål på $183.