Home > Aktier – kan de följa ekonomiska överraskningsindex högre?

Aktier – kan de följa ekonomiska överraskningsindex högre?

Nu när den tredje månaden av den nuvarande ekonomiska krisen är på väg mot sitt slut har en del aktieindex upplevt en V-formad återhämtning. Nasdaq i USA är tillbaka i det gröna då investerare allt mer söker sig till IT-aktier. De senaste nyheterna om tyska ZEW:s ekonomiska prognos visar på en viktig korrelation som existerade redan innan krisen – aktier korrelerar starkt med överraskningsindex.

Trots lågkonjunkturen har vi sett att denna korrelation stämmer under 2020. Om man tar en titt tillbaka i tiden är det inte första gången som aktier stiger under en lågkonjunktur. Detta sker eftersom investerare nuförtiden har tillgång till stora mängder data. Vi vill veta varför aktier stiger, och ekonomiska överraskningsindex är en förklaring.

Konsumenters och företags förtroende är nyckeln

Innan krisen var kundförtroendeindikatorer en av de mest underskattade indikatorerna i den utvecklade världen. Medan investerare ofta fokuserar på inflation och jobbdata ansågs kundförtroendedata, som University of Michigan Consumer Confidence komma i andrahand. Faktum är att detta har en minst lika stor påverkan på aktieprisers rörelse, och detta har nu under krisen blivit uppenbart.

Alla är medvetna om den nuvarande höga arbetslösheten i den utvecklade världen. Och alla håller med om att fler människor kommer att bli av med sina jobb under de kommande månaderna. Kanske har hela 2020 äventyrats från ett ekonomiskt perspektiv, och det kan även vara fallet för 2021.

Men om förtroendenivåerna fortsätter att vara höga kan beslutsfattare använda det till sin fördel, och förmögenhetseffekten som aktiemarknaden skapar kommer då smitta av sig på ekonomin. Detta stimulerar oundvikligen till slut konsumtion.

Konsumenter och investerare har stöd i ryggen

En viktig skillnad med denna kris jämfört med tidigare kriser är att konsumenter och investerare känner att de inte är ensamma i krisen. Myndigheter och centralbanker har injicerat massiva mängder likviditet i systemet, och har i vissa fall gått så långt att de erbjuder lån till negativ ränta, stryker skatter eller levererar ”helikopter”-pengar direkt till medborgarnas bankkonton. I Wien har varje hushåll fått 50 EUR som de kan spendera på valfri restaurang. Det är med andra ord lätt att känna sig optimistisk, trots de negativa ekonomiska förhållanden som råder.

EU:s solidaritetsfond meddelade i början av veckan att de tar ett steg ytterligare i samma riktning. Om det godkänns kan det gagnas av gynnsamma finansieringskostnader, vilket innebär mer likviditet i de europeiska ekonomier som behöver det som mest.

Ekonomiska överraskningsindex återspeglar konsumenters och företags tro på framtiden. Under exempelvis en kris är förtroende en väldigt viktig tillgång.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto