Home > Aktietips: Köp Pricer, Sweco, avvakta Tele2 och sälj Cavotec

Aktietips: Köp Pricer, Sweco, avvakta Tele2 och sälj Cavotec

Efter förra veckans meddelande från Pricer om att Carrefourleveranserna kommer igång igen räknar Börsveckan med att årsvinsten blir 60-70 öre per aktie i stället för som tidigare 50 öre, trots lägre bruttomarginaler i de nya dyrare etiketterna. Köprådet är mot bakgrund av även allmän prispress i branschen från små uppstickarföretag inte helt givet trots kursras sedan i höstas, men marknaden lär lossna under året och bolaget har en långsiktig potential.

Tele2:s avyttring av den ryska kronjuvelen skedde till ett inte särskilt högt pris, men bolaget har hamnat på efterkälken i landet. VTB gav möjligen inte det högsta budet, men innebar möjlighet att stänga affären snabbt och utan hinder från konkurrensmyndigheter och liknande. Givet kvarvarande ebitda känns aktien rimligt värderad, och Börsveckan vill se några starka rapporter med lönsamhetsförbättringar för att kunna köpa ledningens nya finansiella mål och därmed aktien.

Teknikkonsulten Sweco är ”inget av börsens mer spännande företag men bjuder på stabil vinsttillväxt som då och då spetsas med förvärv”, noterar Börsveckan som anser att Sweco därmed är en perfekt sparaktie. Och även om marknaden kan försvagas något på kort sikt så finns det mycket som talar för Sweco på längre sikt: bland annat god lönsamhet, starka kassaflöden och en generös utdelningspolitik med återkommande extrautdelningar. Börsveckan anser sammanfattningsvis att Sweco är köpvärd.

Det kraftigt överkapitaliserade Micronic Mydata har tidigare bränt alldeles för mycket pengar på forskning som inte ger önskad avkastning, och frågan är nu om den nya vd:n kan ändra på det. Bolagets hårt prövade aktieägare bör kunna se fram mot en hygglig engångsutdelning, men utsikterna är fortsatt osäkra. Den nya topprekryterade vd:n Lena Olving från Saab har flera utmaningar framför sig, men vem vet, kanske blir hon den som äntligen lyfter Micronic Mydata till varaktiga positiva resultat, skriver Börsveckan utan att lämna något köp- eller säljråd.

Bredband2, som är specialiserat på operatörstjänster i fiberbaserade öppna stadsnät, står av allt att döma inför en period med snabbt ökande försäljning och gradvis förbättrad lönsamhet. Detta är dock redan inprisat i aktien, konstaterar Börsveckan, som avvaktar.

Verkstadsbolaget Cavotec lockar med fin tillväxt och goda framtidsutsikter, men en kursuppgång på 90 procent sedan Stockholms-noteringen i oktober 2011 har utraderat den tidigare låga värderingen. ”Det är nog dags att ta hem den fina vinsten för denna gång”, skriver Börsveckan.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto