Home > Aktietorget byter Nasdaq mot NGM, men fusion ej aktuell enligt VD.

Aktietorget byter Nasdaq mot NGM, men fusion ej aktuell enligt VD.

Det av Aktietorget på tisdagen aviserade bytet av handelsplattform, från Nasdaqs ”Inet Nordic” till NGM-börsens Elasticia, innebär att det drygt 15-åriga teknikpartnerskapet med Nasdaq avbryts till förmån för den tyskägda konkurrenten.

Det bekräftar Aktietorgets vd Peter Gönczi för Nyhetsbyrån Direkt på onsdagen.

”Ja, efter att vi migrerat”, svarar han på frågan om handelsplattformsbytet innebär att Aktietorget nu bryter Nasdaqpartnerskapet.

Tillfrågad om orsaken säger han att det i ett brett perspektiv är bra om plattformsspelplanen innehåller fler jämbördiga spelare.

”Det är bra om det i en infrastruktur finns flera leverantörer som är tillräckligt stora. Som det varit hittills, med både vi och Nasdaq i samma plattform, har det varit en väldigt stor spelare och en mycket mindre. Nu jämnar vi ut det lite, vilket nog är bra för alltifrån prisnivåer till möjligheten att utveckla nya funktioner via samarbeten och så vidare.”

Aktietorget har enligt Peter Gönczi lättare att samarbeta med det mer jämnstora NGM än med Nasdaq, vilket i någon mån tros dämpa de negativa ekonomiska konsekvenserna av regelverket Mifid2, som sjösätts till årsskiftet och väntas medföra stora kostnader för de företag som driver börser och handelsplatser.

Vidare påpekar han att Elasticiaplattformen, som lanserades 2010 och används för NGM:s nordiska verksamheter, har varit i full drift sedan dess med 100 procents upptid trots stora handelsvolymer (tack vare främst stor och snabbt ökande derivathandel; NGM-börsens aktievolymer är jämförelsevis små).

”Det är en modern men beprövad plattform”, säger Peter Gönczi.

Kostnaden för plattformsbytet, eller om det innebär högre eller lägre kostnader för Aktietorget än tidigare, går han inte in på. Han antyder dock att det inte blir dyrare:

”En förhoppning kring samarbeten och utvecklingsmöjligheter är att vi inte ska behöva höja courtaget som vi kanske annars hade behövt göra, eller åtminstone inte så mycket.”

Ser du NGM som en partner eller fortsatt som en konkurrent hädanefter?

”På bolagssidan är de en konkurrent och på systemsidan en partner – precis som vi haft det mellan Aktietorget och Nasdaq/First North, vilket har fungerat bra. Jag ser inte heller några problem med det här: det är relativt jämbördiga parter som samarbetar, och jag betraktar det som att det är bra att man har en gemensam motorväg, sedan kan man ha varsin bil att tävla med.”

Någon särskild utlösande faktor till plattformsbytet finns enligt Peter Gönczi inte; snarare finns ett ständigt ökande utvecklingsbehov för dels Aktietorget som affär med vilja att på sikt exempelvis kunna hantera flera valutor, något som förmodas underlättas i den nya plattformen, dels de förmodade förändringarna med Mifid2, med ett väntat större behov av teknikanpassningar.

”Den löpande utvecklingen av finansmarknaden går ganska fort”, sammanfattar börschefen och beskriver de förestående Mifid2-förändringarna som komplexa och mångfacetterade.

Är det här ett första steg mot en fusion av Aktietorget och NGM-börsen?

”Nej.”

Mätt i antal listningar hittills i år har First North haft mer än dubbelt så många som Aktietorget, 40 stycken mot Aktietorgets 16, enligt sajten nyemissioner.se. Försprånget är i linje med fjolårsfacit, 67 mot 24.

Hur tycker du att Aktietorget står sig mot First North i IPO-haussen?

”De kanske har haft fler listningar än vi, men vi har också haft en bra vår med historiska mått mätt. Sedan: haussen har även inneburit ett tufft klimat, eftersom allt som kommit in har inte gått särskilt bra. Då är det än viktigare att man gör ett bra jobb, så att man får in bra bolag som på lång sikt kan klara sig bra.”

Dagens Industri skrev i maj 2016 om hur några investerare med finansfamiljen Salén i spetsen köpte sammanlagt 36 procent av Aktietorget (från främst Sedermeragrundarna Stefan Lundgren och Per Lundqvist, uppger Peter Gönzci till Direkt).

Peter Gönczi säger att ägandet väsentligen är detsamma nu som det tidningen beskrev, med finansmannen Staffan Persson som största ägare med 40 procent.

Handelsplattformsbytet är inte något den nya ägarkonstellationen har drivit på, säger han vidare, utan ett led i hela företagets inklusive ägarnas vilja att ”göra saker bättre”.

”Det är klart, sådana här stora saker gör man inte utan att ha talat med sina största ägare, men det är drivet av oss som företag.”

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto