Home > Aktörer tyr sig till den svenska kronan

Aktörer tyr sig till den svenska kronan

Det är däremot värt att uppmärksamma att anledningen till den starka kronan inte helt och hållet beror på den svaga euron. Den svenska kronan har även stärkts kraftigt mot exempelvis den norska kronan. CFD-kontraktet NOK/SEK har försvagats kring sex (6) procent sedan mitten på maj, vilket är en stor rörelse i valutamarknaden.

Hur kommer det sig att marknadens aktörer tyr sig till den svenska kronan? En anledning till kronstyrkan är räntedifferensen mellan Sverige och andra länder. Mot EU-området ökade räntedifferensen ytterligare när ECB för två veckor sedan sänkte räntan med 25 punkter till 0,75% medan Riksbanken behöll sin ränta oförändrad på 1,5%.

Ytterligare en anledning till den senaste tidens kronförstärkning är siffrorna över Sveriges industriproduktion för maj som ökade hela 3,5% i månadstakt medan analytikerkåren enbart förväntade sig en ökning på 0,4%. Det är dock viktigt att poängtera att siffran påverkades mycket av industrin för ”icke varaktiga konsumtionsvaror” efter temporära förändringar inom läkemedelsbolaget AstraZeneca. Sannolikt kommer vi inte att få se en lika stark siffra över industriproduktionen för juni månad.

Blickar vi framåt, i slutet på denna månad kommer flertalet svenska makrosiffror som kan påverka kronkursen. Vi får dels Konjunkturinstitutets NIER-undersökning samt siffror över den svenska sysselsättningen samt BNP för det andra kvartalet. Dessa siffror kommer troligtvis att väga tungt inför Riksbankens kommande räntebesked den 6 september.

En fortsatt kronförstärkning kommer allt annat lika öka sannolikheten för att Stefan Ingves med kollegor sänker räntan vid kommande räntebesked i september. Att Riksbanken dessutom valde att sänka räntebanan för 2012 vid föregående penningpolitiska möte stöder detta scenario.

Vad tror marknadens aktörer om framtiden? Räntemarknaden prissätter i skrivande stund en 25 punkters sänkning vid septembermötet men med tanke på den senaste tidens kraftiga kronförstärkning verkar valutamarknaden ännu inte riktigt diskontera detta.

Oavsett vilket så verkar många som handlar i CFD Valuta tro på en EUR/SEK-förstärkning från dessa nivåer. Av IG Markets kunder som positionerar sig i EUR/SEK tror 66% på en uppgång i valutaparet och har köpta positioner medan 34% följer trenden nedåt och har blankade positioner.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.