Home > Alfa Laval utmanar 130-nivån

Alfa Laval utmanar 130-nivån

Trots att Alfa Lavals prickade prognosen vid rapport den 28:e april tog aktien ordentligt med stryk och har fallit nästan 5 procent. Alfa Lavals resultat före skatt blev 1.007 miljoner kronor för det första kvartalet 2011. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 1.002 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Den 6:e april skrev jag: ”Den nuvarande noteringen på 136 kr är väldigt intressant och spännande. En uppstuds från 136-nivån effektuerar en tydlig köpsignal och vi sätter målkursen till 147,7 som utgör årshögsta. En etablering under 136 omkullkastar självklart detta scenario och leder till att vi ligger likvida eller spekulerar kortsiktigt i fortsatt nedgång.

Uppstudsen uteblev och kursen punkterade istället 136-nivån och fortsatte nedåt. Detta innebar att vi inte tog någon position, alternativt att vi handlade kort på utbrottet.

På lång sikt (från ett till flera år) handlas aktien ovanför MA-200 som är stigande och får anses vara en mer långsiktig referenspunkt vilket ger oss att den långa trenden är stigande. Aktien har följt skolboken och använt MA-200 som stöd vid ett flertal tillfällen för att fortsatta trenda uppåt.

På kort sikt (från någon dag till några veckor) pekar trenden ner och vi kan identifiera en dubbeltopp i dagsdiagrammet nedan som per definition signalerar för nedgång enligt den klassiska tekniska analysen. Kursen börjar nu närma sig ett viktigt stödområde kring 130 kr.

Slutsats: Vi står inför ett liknande scenario som i den senaste analysen av Alfa Laval. En punktering av 130 kr effektuerar en säljsignal och taget blir därmed MA-200 som i dagsläget noteras kring 126 kr. Vi ska inte utesluta att kursen återigen använder stödet 130 kr för att vända upp och detta skulle innebära att vi spekulerar i uppgång med första target på 140 kr.

Stöd- och motståndsområden:
Motstånd: 140,00 / 147,00
Stöd: 130,00 / 126,00 (MA-200)

Alfa Laval - Dagsdiagram
Alfa Laval - Dagsdiagram
Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto