Home > Allas ögon på mötet i eurozonen i dag

Allas ögon på mötet i eurozonen i dag

Gårdagen var ganska hektisk för valutahandlare i euron efter att nedgraderingar av kreditbetygen för några EU länder, fick EUR att rasa. EUR hade en liten kort korrigerande uppgång under middagens handel efter att det tyska affärsklimatindexet ZEW lämnat ifrån sig bättre siffror än förväntad. I dag kommer valutahandlare ivrigt vänta på varje nyhet från mötet mellan euroområdets finansministrar. Valutahandlare kan förvänta sig tung volatilitet, där mötet väntas komma till ett beslut vad gäller frågan om Grekland kommer att erhålla räddningspaketet det landet behöver för att undvika att ställa in sina betalningar.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up up down up up
Veckotrend down down up no up up
Motstånd 1.3307 1.5854 78.68 0.9261 1.0839 0.8406
1.3241 1.5803 78.48 0.9220 1.0789 0.8386
1.3200 1.5773 78.34 0.9181 1.0758 0.8375
Stöd 1.3134 1.5725 78.15 0.9163 1.0709 0.8357
1.3093 1.5693 77.84 0.9131 1.0678 0.8346
1.3027 1.5644 77.65 0.9090 1.0628 0.8328

Ekonominyheter

USD – USD kapitaliserade på nyheter från euroområdet och Japan

USD var i princip hausse genom hela dagens handel där nyheter från både Europa och Japan skickade investerare till mer säkra tillflyktsortsvalutor. Efter nedgraderingarna av flera EU-länder, deprecierade euron kontra greenbacken, där den föll så lågt som till 1,3126 innan den iscensatte en lätt uppåtgående korrigering. Kontra JPY fick dollarn stöd efter att den japanska centralbanken meddelat att den ökat dess uppköpsprogram av tillgångar i ett försök att stärka Japans ekonomi.

Ser vi till dagens begivenheter kommer valutahandlare vilja ägna stor uppmärksamhet åt det planerade mötet i euroområdet mellan dess finansministrar. Mötet kommer slutligen bestämma om Grekland kommer få ett räddningspaket eller inte. Om nyheten från mötet är positivt, kommer valutahandlare mest troligt överföra sitt kapital tillbaka till euron, vilket kan göra att USD vänder åter nedåt.

Därtill väntas TIC långsiktiga köp publicerade at 14:00 GMT, ha potential att generera viss marknadsaktivitet. Skulle siffrorna komma in över den prognostiserade nivån på 62,3 miljarder, kan greenback kanske utvidga dagens uppgångar. Samtidigt skulle indikatorn komma in lägre än väntat, kan euron se ett uppsving som följd.

EUR – Möte i euroområdet kan ge en tung handelsdag

Euron deprecierade i princip mot nästan alla av dess viktigaste valutarivaler i går och då främst kontra greenbacken och det brittiska pundet. Medan åtgärden från Moody’s Investors Service inte var väntad, reagerade valutahandlare till nyheterna genom att återgå till säkrare avkastningstillgångar. Valutaparet EUR/USD föll till så lågt som 1,3126, medan EUR kontra den JPY föll till 101,81.

Euron fick lite stöd under dagen efter att sentimentet för det tyska ZEW affärsklimatindexet kom in väl över den förväntade nivån. Medan indikatorn ledde till mindre uppgångar för euron, lyckades valutan inte behålla sin hausseartade fart och föll åter tillbaka.

Ser vi till dagens handlingar blir huvudnyheten mest troligt mötet mellan euroområdets finansministrar. Mötet kommer att bestämma om Grekland till slut får sitt räddningspaket från EU den behöver, för att undvika betalningsinställelse. Medan de flesta analytikerna är övertygade om att räddningspaketet inte kommer att godkännas, måste Grekland redovisa hur landet planerar att minska sin statsbudget innan något beslut tas. Även med ytterligare ett räddningspaket för Grekland är inte alla analytiker övertygade om att detta kommer förhindra att landet ställer in sina betalningar. Oavsett kommer mötet att få en tung inverkan på morgondagens handel. Positiva nyheter kan leda till ett stöd för euron.

JPY – Åtgärder från BoJ fick JPY att depreciera

Den japanska centralbanken (BoJ) överraskade många investerare i går, efter att den meddelat att den ökar sitt uppköpsprogram på marknaden med 10 biljoner yen. Åtgärden fick JPY att rasa hela dagen. BoJ har allt som oftast intervenerat för att försvaga värdet på yenen för att stötta Japans exportdrivna ekonomi. Som ett resultat av åtgärden rusade valutaparet USD/JPY upp med nära 100 punkter under hela den europeiska handeln. Under tiden lyckades valutaparet EUR/JPY trots att det föll den föregående natten, rekylera och passera 103,00 nivån.

Vänder vi oss till dagens händelser kommer valutahandlare vilja övervaka eventuell utveckling i euroområdet för tecken på valutahandlares riskaptit. Skulle positiva nyheter strömma ut från Grekland, kan JPY komma se ytterligare nedgångar där mer riskfyllda avkastningstillgångar kommer att röra sig uppåt. Även om Grekland får ta emot ytterligare ett räddningspaket, är det inte helt säkert att pengarna kommer att vara tillräckligt för det hårt ansatta landet. Om valutahandlare fortsätter att tro att Grekland fortfarande kan komma att ställa in sina betalningar, kan säkrare tillflyktsortsvalutor såsom JPY se en uppgång.

Råolja – Spänningar i Mellanöstern fick råoljepriset att stiga

Priset på råolja steg från 86, 18 dollar per fat i går till så högt som 87, 75 dollar per fat innan det iscensatte en liten baisseartad korrigering. Eskalerade spänningar i Mellanöstern var i stort sett boven i dramat för den hausseartade trenden i råolja. Farhågor för utbudssidan växer, där hot från västvärlden om en bojkott av iransk olja har matchats med iranska hot om en begränsad export av råolja.

I dag kommer valutahandlare vilja fortsätta att övervaka situationen i Mellanöstern. Varje tillspetsning i retoriken från Iran kommer troligen leda till att råoljepriset stiger än en gång. Skulle dessutom ett beslut om ett räddningspaket för Grekland slutligen nås, väntas mer riskfyllda tillgångar såsom råolja röra sig uppåt som ett resultat.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Stokastiska Slow på 8-timmarsdiagrammet har bildat ett hausseartat kors vilket tyder på att en rörelse uppåt sannolikt kommer att ske i en nära framtid. Denna tankegång stöds av det dagliga diagrammets Williams Percent Range, som för närvarande ligger på -90 nivå. Valutahandlare kan vilja ligga kort i sina positioneringar.

GBP/USD

Ett baisseartat kors på det veckovisa diagrammets Slow Stokastiska tyder på att nedåtrörelsen kan uppstå under de kommande dagarna. Med detta sagt visar de flesta andra långsiktiga tekniska indikatorerna att detta par ligger i en intervallhandel just nu. Valutahandlare kanske vill ta en vänta och se strategi då en tydligare bild kan presentera sig själv senare i veckan.

USD/JPY

De tekniska indikatorerna på det dagliga diagrammet visar att detta valutapar ligger i det översålda territoriet och kan komma se en korrigering nedåt den närmaste tiden. Dessa inkluderar RSI indexet som har tagit sig över 70 och Williams Percent Range som ligger på -10. Ligga kort kan vara att föredra som strategi för detta valutapar.

USD/CHF

Det dagliga diagrammets MACD/Osma har bildat ett hausseartat kors, som typiskt innebär att en uppåtgående rörelse skulle kunna inträffa i en nära framtid. Denna teori stöds av Stokastiska Slow på det veckovisa diagrammet. Valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar i detta par.

Wild Card

GBP/CAD

De tekniska indikatorerna visar att detta valutapar har tagit sig in i det översålda territoriet och kan få se en hausseartad korrigering den närmaste tiden. Stokastiska Slow på 8-timmarsdiagrammet har börjat bilda ett hausseartat kors medan Williams Percent Range på det dagliga diagrammet ligger för närvarande på -90. Forex valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar i dag.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.