Home > Alliance Oil presenterar sämre ebitda än väntat

Alliance Oil presenterar sämre ebitda än väntat

Analytikerna hade räknat med ett resultat på 170 miljoner dollar i genomsnitt, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten. Därmed var ebitda-resultatet 22 procent sämre än väntat.

Intäkterna uppgick till 817 miljoner dollar för perioden (784). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 822 miljoner dollar.

Resultatet före skatt uppgick till 29,3 miljoner dollar (76,9). Väntat var 102 miljoner dollar.

Nettoresultatet hänförligt till bolagets aktieägare blev 18,3 miljoner (53,7). Väntat var här 77,2 miljoner dollar enligt SME Direkts prognossammanställning.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53,6 miljoner dollar, att jämföra med 151 miljoner under det första kvartalet.

Nettoskulden uppgick till 1.626 miljoner dollar vid slutet av det andra kvartalet, att jämföra med 1.527 miljoner vid slutet av det första kvartalet.

Alliance Oil upprepar sin prognos för råoljeproduktion, upstream, 2012 om i snitt 55.000-60.000 fat per dag.

Prognosen för raffineringsverksamheten, downstream, är fortsatt en snittproduktion på 72.000-77.000 fat per dag för innevarande år.

Det framgår av oljebolagets kvartalsrapport.

Likaså upprepas prognosen för investeringar, capex, för downstream, att dessa ska hamna i den lägre delen av intervallet 490-540 miljoner dollar.

Däremot upprepas inte capex-prognosen för upstreamtillgångarna.

”2012 års planerade investeringar i befintliga upstreamtillgångar förväntas minskas ytterligare då vi fortsätter att revidera borrplanerna och implementera effektivitetsförbättringar”, skriver bolaget utan att ange någon ny numerär bedömning.

Tidigare capexprognos för upstream var att investeringarna skulle hamna i den lägre delen av intervallet 380-450 miljoner dollar.

Aktiekursen har bildat lägre bottnar och toppar sedan 2010. Den längre trenden, representerad av MA-200 pekar nedåt.

Av: Direkt/Tradingportalen

Alliance Oil
Alliance Oil (dagschart)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto