Home > Alliance Oil producerade mindre i april

Alliance Oil producerade mindre i april

Alliance Oil producerade i genomsnitt 52.900 fat råolja per dag under april, 3 procent lägre än mars månads 54.481 fat per dag.

”Förändringen är hänförlig till Kolvinskoye. Andra regioner är stabila eller redovisar mindre ökningar”, säger Alliance Oils ordförande Eric Forss till Nyhetsbyrån Direkt.

Produktionen av råolja vid Kolvinskoyefältet uppgick till cirka 12.500 fat per dag under april, att jämföras med snittproduktionen kring 16.000 fat per dag under första kvartalet. Jämfört med de nivåer som gällde när fältet öppnade förra hösten handlar det om en halvering.

”Vi genomför en hel del arbete i fältet för att åtgärda de minskningar vi sett och som vi sagt tidigare är vi i full färd att ta fram en ny modell och utvecklingsplan för fältet”, fortsätter Eric Forss.

Han vill inte närmare precisera när denna plan är klar utan hänvisar till kommande hållpunkter för information, den finansiella rapporten den 22 maj och den operativa uppdateringen för maj som släpps den 11 juni.

Uppdateringen för april visar även att bolaget raffinerade preliminärt 70.900 fat vid Khabarovskraffinaderiet per dag under april, upp från 69.129 fat per dag i mars.

Under månaden såldes preliminärt 75.979 miljoner fat oljeprodukter per dag medan bolaget sålde preliminärt sammanlagt 54.723 miljoner fat råolja, i båda fallen uppgångar på cirka 10 procent jämfört med mars månad.

Marknaden reagerade negativt på Alliance Oils uppdatering när handeln i Stockholm inleddes på fredagen. Efter 45 minuters handel var depåbeviset ned 3,0 procent till 61:35 kronor.

Aktiekursen befinner sig nedanför primärtrenden (MA-200) som är fallande. Efter det kraftiga fallet i början av april har kursen stabiliserats något.

Alliance Oil (daily chart)
Alliance Oil (daily chart)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto