Home > Amerikansk Core-CPI oförändrad på månatlig basis

Amerikansk Core-CPI oförändrad på månatlig basis

Inflationen är det alla pratar om just nu. De penningpolitiska och finansiella åtgärder som de flesta avancerade ekonomierna genomförde till svar på COVID-19 har lett till att många ekonomer nu varnar om en högre inflation framöver.

Gårdagens siffror avslöjar att den månatliga inflationen i USA endast ligger på 0,3%. Core-inflationen, eller Core CPI-rapporten, bevakas noga av Fed då detta är ett mätvärde för inflation, och den var oförändrad jämfört med föregående månad.

En sådan rapport förtjänar en närmare titt då alla traders vet att priset på olja har stigit stadigt i år. Faktum är att detta har varit den bästa starten på ett år under de senaste tre årtiondena, och om något bör en skarp rörelse här även ses på inflationen.

Inga livsmedels- eller energipriser inräknade

Som vi nämnde tidigare ökade en övergripande CPI:n förra månaden med 0.3%. Detta följer en annan ökning på 0,4% under föregående månad, men Fed tenderar att fokusera på Core-rapporten.

Core-rapporten räknar inte med livsmedels- och energipriser då de anses förvränga siffrorna på grund av att volatiliteten i dessa segment är större.

En närmare titt på detaljerna från gårdagens rapport visar varför. Indexet täcker ett antal varor och tjänster i kategorier som kläder, medicinska tjänster, logi, livsmedel och energi. Av samtliga dessa beståndsdelar har energipriserna ökat mest. De stigande energipriserna sker stadigt och ökar i takt – från 0,7% i november till 2,6% i december och 3,5% i januari. Även bensin och brännolja steg med över 7% respektive 5%.

Givetvis blir det svårt att märka någon inflation om man inte räknar med energipriserna i CPI. Men faktum kvarstår att energipriserna leder till högre priser. Betänk ett företag som använder transport för att leverera varor till marknaden, eller allt annat relaterat till olja och bränsle. Producenter för över dessa kostnader till sina kunder, och det är dem som får betala mer. Det är först då som den övergripande inflationen, eller CPI, stiger.

Som det påpekades i gårdagens rapport har denna trend redan startat. Det är bara en tidsfråga innan CPI börjar stiga mer än vad marknaden förväntar sig.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto