Home > Amerikansk CPI-data förväntas vara oförändrad

Amerikansk CPI-data förväntas vara oförändrad

Ett par timmar innan dagens FOMC-redogörelse kommer CPI-data, det vill säga konsumentprisindex, för USA. Både CPI och Core CPI (där energi- och livsmedelspriser exkluderas) förväntas vara oförändrade.

Inflationsdata är alltid viktig när det kommer till en centralbank som har sitt mandat centrerat kring prisstabilitet. Fed, exempelvis, strukturerar sin penningpolitik kring två mandat – prisstabilitet och maximal sysselsättning.

Utmaningar med att generera inflation under en lågkonjunktur

Denna vecka fick vi reda på att USA officiellt gick in i en lågkonjunktur i mars. Ända sedan dess har Fed haft ett proaktivt arbetssätt och lättat på de monetära villkoren i form av att sänka räntorna och leverera ett program i åtta delar som är avsett att hjälpa alla delar av ekonomin.

Med räntorna kring noll och ett kvantitativt lättnadsprogram i full sving kan man förvänta sig att inflationen ska få en skjuts. Genom att öka penningcirkulationen i ekonomin skapar Fed verktyg för folk och företag att spendera pengar. Inflationen bör öka till målet på 2%, men det tar tid för centralbankens beslut att ta sig hela vägen genom ekonomin.

En av de huvudsakliga utmaningarna för den amerikanska centralbanken och andra centralbanker under en lågkonjunktur är företagens och befolkningen ovilja att spendera pengar.

När vi möts av osäkerhet föredrar både investerare och hushåll att invänta ledtrådar om vart ekonomin är på väg. Det kan vara lockande att ta ett lån när centralbankerna erbjuder extremt fördelaktiga villkor, exempelvis för att starta ett nytt företag, men frågan kvarstår – kommer företaget överleva under de kommande sex månaderna om konsumenterna inte spenderar några pengar?

Detta är ett stort problem med att bygga förväntningar på inflationen och driva den nuvarande inflationen till en plats (2%) där den antingen är för låg för att bli deflation eller för hög för att förstöra värdet på pengar.

Det bästa sättet att illustrera oviljan hos hushåll och företag att spendera pengar i realekonomin är den starka aptiten hos institutionella investerare att köpa statliga obligationer och fixerad inkomst.

Spanien utfärdade nyligen 12 miljarder euro i en 10-årig obligation, men den kan komma att säljas för så mycket som 78 miljarder euro om de väljer det. Samma gäller även för andra länder och återspeglar utmaningarna att sätta fart på ekonomin och varför centralbanker har så svårt att få inflationen att nå målet på 2%.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto