Home > Amerikansk industriproduktion på fredagen

Amerikansk industriproduktion på fredagen

Industrins lager är en av de sista pusselbitarna inför det tredje kvartalets BNP, som publiceras den 29 november.

SEB konstaterar i ett marknadsbrev att Konjunkturinstitutets barometer tyder på att färdigvarulagren ökade under det tredje kvartalet. Företagen är dock inte oroade över nivåerna på färdigvarulagren. Vad gäller råvarulagren är däremot industriföretagen mycket missnöjda.

”Lagren brukar normalt dra ned BNP i den nuvarande fasen i konjunkturcykeln, bidraget väntas bli -0,8 procentenheter i årstakt under det tredje kvartalet”,skriver SEB.

SEB tror vidare att industrins kapacitetsutnyttjande sjönk till 86 procent från 88,2 procent under det andra kvartalet. Konjunkturinstitutets barometer indikerar också ett minskat kapacitetsutnyttjande under det tredje kvartalet.

Från USA kommer till eftermiddagen statistik över industriproduktionen i oktober och TICS-data för september. Enligt Bloomberg News prognosenkät väntas industriproduktionen ha ökat med 0,2 procent i oktober efter en uppgång med 0,4procent i september. Industrins kapacitetsutnyttjande väntas ha legat still på 78,3 procent.

”Givet svagheterna vi har sett i regionala industribarometrar, särskilt vad gäller nya order, räknar vi med att produktionen kommer att vara fortsatt relativt dämpad de kommande månaderna”, skriver Wells Fargo i ett marknadsbrev.

TICS-data över utländska investerares nettoköp av amerikanska väntas ha visat på ett inflöde på 50,0 miljarder dollar i september, efter 90,0 miljarder dollar i augusti.

På Europaagendan står bytesbalans och handelsbalans i september från euroområdet. Enligt Bloomberg News enkät väntas handelsbalansen ha visat ett överskott på 10,0 miljarder euro.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto